Hướng dẫn thay đổi và thiết lập lại mật khẩu cho BlackBerry ID

Nhiều bạn dùng đôi khi còn bỡ ngỡ khi sử dụng BlackBerry 10, có thể các bạn còn gặp khó khăc trong việc thay đổi cũng như thiết lập mật khẩu ID trên BlackBerry 10. Dưới đây mình xin hướng dẫn cách thay đổi mật khẩu của BlackBerry ID. Các bạn làm theo các bước sau đây để tiến hành.

Hướng dẫn thay đổi và thiết lập lại mật khẩu cho BlackBerry ID

Từ thiết bị BlackBerry 10 của bạn:

  1. Đầu tiên vuốt từ trên xuống vào Setting > BlackBerry ID > Change Password.
  2. Sau đó nhập mật khẩu cũ vào Current BlackBerry ID Password.
  3. Và tiếp theo nhập mật khẩu mới vào New BlackBerry ID Password Confirm New Password.
  4. Nhấn Submit để hoàn tất quá trình.
  5. Sau đó chấp nhận yêu cầu hiển thị trên màn hình You have changed your password.

Và nếu bạn quên mât khẩu, nhấn vào Quên mật khẩu (Forget Password) và trả lời các câu hỏi bảo mật để phục hồi mật khẩu.

Lưu ý: Mật khẩu phục hồi sẽ gởi vào trong email BlackBerry ID của bạn.

Trên máy tính:

  1. Đầu tiên các bạn vào BlackBerry ID - BlackBerry Login - Sign In to Apps & Services - US trên máy tính hoặc trình duyệt trên BlackBerry.
  2. Click Log in.
  3. Đăng nhập BlackBerry ID Username (email address) của bạn vào.
  4. Click Account Details > Password > Edit.
  5. Nhập mật khẩu cũ và câp nhật mật khẩu mới mà bạn muốn đổi sau đó Lưu lại (save) để hoàn tất quá trình đổi mật khẩu.

Khôi phục khi quên mật khẩu

Hướng dẫn thay đổi và thiết lập lại mật khẩu cho BlackBerry ID

Nếu BlackBerry ID của bạn không được xác nhân, bạn cần trả lời câu hỏi khôi phục mật khẩu để xác nhận. Bạn cần có email BlackBerry ID để nhận mật khẩu mới. Đăng nhập vào BlackBerry ID - BlackBerry Login - Sign In to Apps & Services - US sau đó vào Account Detailscheck Email Status > Confirm my email. Vào email của bạn để xác nhận.

Cách tạo email để khổi phục mật khẩu​

Vào link BlackBerry ID Password Reset trên trình duyệt máy tính hoặc điện thoại của bạn.
Nhập BlackBerry ID và dãy số yêu cầu để tiếp túc quá trình
Trả lời Password Recovery Question và click OK ( bạn chỉ cần trả lời Password Recovery Question khi BlackBerry ID không được xác định )
Thông báo khôi phục mật khẩu sẽ gửi đến email (email@domain.com) của bạn hoặc đến một email liên kết mà bạn đã đăng ký lúc trước.
Đăng nhập vào email liên kết với BlackBerry ID của bạn để khôi phục lại mật khẩu và click submit.

Lưu ý: Địa chỉ liên quan đến BlackBerry ID sẽ có cú pháp <username> @ tmo.blackberry.net

Thứ Bảy, 31/05/2014 09:14
44 👨 23.836
0 Bình luận
Sắp xếp theo