Hướng dẫn nhập JSON vào Google Sheets

JSON là một giao thức chuẩn để gửi dữ liệu giữa các ứng dụng.

Trong hướng dẫn này, Quantrimang.com sẽ chỉ cho bạn cách nhập dữ liệu JSON vào Google Sheets bằng script nguồn mở, miễn phí có sẵn trên Github.

Sau đó, ở phần cuối, bài viết sẽ chỉ cho bạn một phương pháp dễ dàng hơn để nhập dữ liệu JSON vào Google Sheets với nhiều tính năng nâng cao hơn.

Sử dụng script ImportJSON miễn phí

1. Mở Google Sheets

Mở trang Google Sheets mới hoặc hiện có.

Mẹo: Bạn có thể truy cập trang sheet.new trong trình duyệt của mình nếu muốn tạo Google Sheets mới

2. Mở trình chỉnh sửa script

Trên Google Sheets, trong menu ở trên cùng, nhấp vào Extensions > Apps Script.

Mở trình chỉnh sửa script
Mở trình chỉnh sửa script

3. Trong trình chỉnh sửa script, hãy xóa nội dung giữ chỗ

Nếu có bất kỳ code giữ chỗ nào được nhập vào trình chỉnh sửa script, bạn có thể xóa code đó.

Xóa nội dung giữ chỗ
Xóa nội dung giữ chỗ

4. Sao chép và dán đoạn code nguồn mở

Truy cập: https://gist.github.com/paulgambill/cacd19da95a1421d3164

Sao chép tất cả code cho “import_json_appsscript.js” và dán code vào trình chỉnh sửa script của Google Sheets.

Đây là script nguồn mở, miễn phí do ai đó tạo để nhập JSON vào Google Sheets.

Sao chép script nhập json
Sao chép script nhập json
Dán script nhập json
Dán script nhập json

Ngoài ra còn có các script importjson miễn phí khác có sẵn trực tuyến nếu bạn đang tìm kiếm chúng.

5. Lưu và đặt tên cho script

Sau khi bạn sao chép và dán tất cả script vào trình chỉnh sửa, hãy nhấp vào nút lưu và đặt tên cho dự án của bạn.

Nhấp vào nút lưu
Nhấp vào nút lưu
Đặt tên cho dự án của bạn
Đặt tên cho dự án của bạn

Bạn có thể đặt tên cho dự án tùy ý, nhưng tên giống như “ImportJSON” sẽ giúp bạn dễ nhớ hơn.

6. Quay lại Google Sheets

Sau khi lưu dự án của bạn trong trình chỉnh sửa script, giờ đây bạn có thể đóng tab trình chỉnh sửa script trong trình duyệt của mình và quay lại Google Sheets của mình.

Bây giờ, trong bất kỳ ô nào trên Google Sheets của bạn, hãy bắt đầu nhập “=import” (không có dấu ngoặc kép) và bạn sẽ thấy cửa sổ pop-up “ImportJSON” dưới dạng tùy chọn. Đây là script bạn đã lưu trong trình chỉnh sửa.

Nhấp vào tùy chọn “ImportJSON”.

Nhập công thức JSON
Nhập công thức JSON

7. Thêm JSON API URL

Sau khi mở công thức nhập JSON, bạn sẽ cần thêm JSON API URL của mình.

Nếu muốn sử dụng JSON API URL miễn phí để thử nghiệm, bạn có thể sử dụng một trong các URL sau:

  • Chuck Norris Jokes: https://api.chucknorris.io/jokes/random
  • Current price of Ethereum: https://api.coinbase.com/v2/prices/ETH-USD/buy

Nhập URL của bạn như thế này:

=ImportJSON("https://api.example.com")

Nên có "dấu ngoặc kép" xung quanh URL và dấu ngoặc đơn xung quanh dấu ngoặc kép.

Trong URL là nơi bạn sẽ chỉ định điểm cuối của mình và thêm bất kỳ tham số nào khác để tìm nạp dữ liệu bạn cần.

8. Nhập dữ liệu JSON

Bước cuối cùng để nhập JSON, sau khi nhập JSON URL, vào Google Sheets của bạn là nhấn nút Enter trên bàn phím và đợi dữ liệu JSON điền vào bảng tính.

Nhập URL JSON của bạn và nhấn Enter
Nhập URL JSON của bạn và nhấn Enter
Dữ liệu JSON được nhập vào Google Sheets
Dữ liệu JSON được nhập vào Google Sheets

Nhập JSON vào Google Sheets demo

Thứ Sáu, 25/11/2022 14:44
51 👨 405
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Google Sheets