Cách gỡ cài đặt driver AMD Catalyst trên Windows

Bài viết này cung cấp hướng dẫn về cách gỡ cài đặt driver AMD Catalyst khỏi hệ thống PC dựa trên Microsoft Windows với card đồ họa AMD Radeon.

LƯU Ý: Các hướng dẫn bên dưới không áp dụng cho driver AMD Catalyst trên các hệ thống AMD APU. Các hệ thống có APU AMD không cần trải qua quá trình gỡ cài đặt driver trước khi cập nhật. Để cập nhật driver đồ họa trên các hệ thống AMD APU, chỉ cần tải xuống và cài đặt driver AMD Catalyst tương thích mới nhất.

Cách gỡ cài đặt driver AMD Catalyst trên Windows 8.1 và Windows 10

1. Di chuyển con trỏ đến phía dưới bên trái của desktop hoặc giao diện người dùng Metro. Hộp Start ngay lập tức sẽ xuất hiện.

2. Nhấp chuột phải vào màn hình để mở menu ngữ cảnh và chọn Control Panel.

Mở Control Panel
Mở Control Panel

3. Chọn Programs and Features trong Control Panel và làm theo các bước được đề cập trong phần Gỡ cài đặt AMD Catalyst Install Manager (CIM) khỏi Control Panel.

Cách gỡ cài đặt driver AMD Catalyst trên Windows Vista và Windows 7

1. Nhấp vào Start.

2. Mở Control Panel.

3. Chọn Programs and Features từ Control Panel và làm theo các bước được đề cập trong phần Gỡ cài đặt AMD Catalyst Install Manager (CIM) khỏi Control Panel.

Gỡ cài đặt AMD Catalyst Install Manager (CIM) khỏi Control Panel

1. Trong Control Panel, chọn AMD Catalyst Install Manager.

2. Nhấp vào Change.

Nhấp vào Change
Nhấp vào Change

3. Khi được nhắc bởi AMD Catalyst Install Manager – InstallShield Wizard, bấm vào Next.

4. Khi được nhắc bởi AMD Catalyst Install Manger - InstallShield Wizard, chọn Express Uninstall ALL AMD Software.

GHI CHÚ: Windows User Account Control (UAC) có thể hỏi “Do you want to allow the following program from an unknown publisher to make changes to this computer?” (Bạn có muốn cho phép chương trình sau từ một nhà sản xuất không xác định thực hiện thay đổi đối với máy tính này không?). Nếu điều đó xảy ra, nhấp vào Yes để tiếp tục quá trình gỡ cài đặt.

5. Nhấp vào All Versions để cho phép AMD Catalyst Install Manager xóa tất cả các phiên bản trước đó của driver AMD và những thành phần ứng dụng AMD được cài đặt bởi CIM.

Nhấp vào Current Version sẽ chỉ gỡ cài đặt phiên bản mới nhất của driver và các thành phần.

Nhấp vào All Versions để cho phép AMD Catalyst Install Manager xóa tất cả các phiên bản trước đó của driver AMD
Nhấp vào All Versions để cho phép AMD Catalyst Install Manager xóa tất cả các phiên bản trước đó của driver AMD

6. Quá trình gỡ cài đặt sẽ bắt đầu.

7. Khi được nhắc gỡ cài đặt AMD Catalyst Install Manager, bấm vào Remove.

8. Nhấp vào Finish.

9. Nhấp vào Yes khi được nhắc khởi động lại hệ thống và hoàn tất quá trình gỡ cài đặt.

Để xác minh rằng driver AMD Catalyst và tất cả phần mềm có liên quan đã bị xóa khỏi hệ thống, hãy quay lại danh sách Program and Features và kiểm tra xem có tìm thấy mục AMD nào không. Nếu có các mục cụ thể của AMD vẫn được liệt kê, hãy xóa chúng bằng quy trình trên.

Cách gỡ cài đặt driver AMD Catalyst trên Windows XP/Windows 2000

1. Bấm vào Start.

2. Mở Control Panel.

3. Chọn Add or Remove Programs.

4. Từ danh sách các chương trình hiện được cài đặt, chọn AMD Catalyst Install Manager.

Chọn AMD Catalyst Install Manager
Chọn AMD Catalyst Install Manager

5. Chọn Change và tiếp tục với các bước gỡ cài đặt.

6. Khởi động lại hệ thống.

Thứ Sáu, 10/04/2020 12:10
54 👨 5.043
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Driver