File BAK là gì? Cách mở và chuyển đổi file BAK

File có phần mở rộng BAK là một file sao lưu được sử dụng bởi nhiều ứng dụng khác nhau cho cùng một mục đích: Lưu trữ một bản sao của một hoặc nhiều file cho mục đích sao lưu.

Hầu hết các file BAK được tạo tự động bởi một chương trình cần lưu trữ bản sao lưu. Điều này có thể được thực hiện bởi bất kỳ thứ gì, từ trình duyệt web để lưu trữ bookmark đã sao lưu, đến chương trình sao lưu chuyên dụng lưu trữ một hoặc nhiều file.

Các file BAK đôi khi cũng được tạo thủ công bởi người dùng chương trình. Bạn có thể tự tạo một file, nếu muốn chỉnh sửa file nhưng không thay đổi bản gốc. Vì vậy, thay vì di chuyển file ra khỏi thư mục gốc, ghi đè bằng dữ liệu mới hoặc xóa hoàn toàn, bạn có thể chỉ cần thêm ".BAK" vào cuối file để giữ an toàn.

File BAK

Lưu ý: Bất kỳ file nào có phần mở rộng đặc biệt để chỉ ra rằng, nó dùng cho mục đích lưu trữ, như file~, file.old, file.orig, v.v... được thực hiện vì lý do tương tự có thể sử dụng phần mở rộng BAK.

Cách mở file BAK

Với các file .BAK, ngữ cảnh đặc biệt quan trọng. Bạn đã tìm thấy file BAK ở đâu? File BAK có được đặt tên giống như một chương trình khác không? Trả lời những câu hỏi này có thể giúp tìm ra chương trình mở file BAK.

Điều quan trọng cần lưu ý là không có một chương trình nào có thể mở tất cả các file BAK, giống như một chương trình có thể mở tất cả những file hình ảnh JPG hoặc tất cả mọi file TXT. Các file BAK không hoạt động giống như những loại file đó.

Ví dụ, tất cả các chương trình của Autodesk, bao gồm AutoCAD, sử dụng file BAK thường xuyên làm file sao lưu. Các chương trình khác, như phần mềm lập kế hoạch tài chính, chương trình liên quan đến việc tính thuế, v.v… cũng có thể tạo file BAK. Tuy nhiên, bạn không thể mong đợi mở file AutoCAD .BAK trong chương trình kế toán và bằng cách nào đó sẽ hiển thị bản vẽ AutoCAD.

Bất kể phần mềm nào tạo ra file, mỗi chương trình có trách nhiệm sử dụng các file BAK của riêng mình khi cần khôi phục dữ liệu.

Ví dụ, nếu bạn đã tìm thấy file .BAK trong thư mục Music, thì có khả năng file đó là file media. Cách nhanh nhất để xác nhận ví dụ này là mở file BAK trong trình phát media phổ biến như VLC để xem nó có phát không. Thay vào đó, bạn có thể đổi tên file thành các định dạng mà bạn nghi ngờ đó chính là loại file như .MP3, .WAV, v.v..., sau đó thử mở file theo tiện ích mở rộng mới đó.

File BAK do người dùng tạo

Giống như bài viết đã đề cập ở trên, một số file BAK thay vào đó chỉ đổi tên các file được sử dụng để bảo quản file gốc. Điều này thường được thực hiện không chỉ để giữ một bản sao lưu của file mà còn vô hiệu hóa file khỏi việc bị sử dụng.

Ví dụ, khi thực hiện chỉnh sửa Windows Registry, thông thường nên thêm ".BAK" vào cuối giá trị hoặc key registry. Làm điều này cho phép bạn tạo key hoặc giá trị riêng có cùng tên, trong cùng một vị trí, nhưng không xung đột với bản gốc. Nó cũng vô hiệu hóa Windows khỏi việc sử dụng dữ liệu vì không còn được đặt tên phù hợp nữa (đó là toàn bộ lý do bạn thực hiện chỉnh sửa registry lúc ban đầu).

Lưu ý: Tất nhiên, điều này không chỉ áp dụng cho Windows Registry mà còn cho bất kỳ file nào, sử dụng phần mở rộng khác với phần mở rộng mà chương trình hoặc hệ điều hành được thiết lập để tìm và đọc từ đó.

Sau đó, nếu có vấn đề phát sinh, bạn có thể xóa (hoặc đổi tên) key/file/chỉnh sửa mới của mình, rồi đổi tên lại thành bản gốc bằng cách xóa phần mở rộng .BAK. Làm điều này sẽ cho phép Windows sử dụng đúng key hoặc giá trị một lần nữa.

Một ví dụ khác có thể được nhìn thấy trong file thực tế trên máy tính là registrybackup.reg.bak. Loại file này thực sự là file REG mà người dùng không muốn thay đổi, vì vậy thay vào đó, một bản sao của file được tạo và sau đó đặt tên bản gốc với phần mở rộng BAK, để có thể thực hiện tất cả các thay đổi mong muốn mà không thay đổi bản gốc (cái có phần mở rộng .BAK).

Trong ví dụ này, nếu có gì đó không ổn với bản sao của file REG, bạn luôn có thể xóa phần mở rộng .BAK của bản gốc và không phải lo lắng rằng nó sẽ biến mất vĩnh viễn.

Phương pháp đặt tên này đôi khi cũng được thực hiện với các thư mục. Một lần nữa, điều này được thực hiện để phân biệt giữa bản gốc không thay đổi và bản bạn đang chỉnh sửa.

Cách chuyển đổi file BAK

Trình chuyển đổi file không thể chuyển đổi loại file BAK, vì đây không thực sự là định dạng file theo nghĩa truyền thống. Điều này đúng cho dù bạn đang xử lý định dạng nào.

Nếu bạn dường như không thể tìm ra cách sử dụng file .BAK, hãy thử sử dụng một chương trình có thể mở file dưới dạng tài liệu văn bản. Một số phần văn bản trong file có thể chỉ ra chương trình đã tạo ra nó hoặc loại file của nó.

Chuyển đổi file BAK

Ví dụ, một file có tên file.bak không cho biết loại file đó là gì, do đó, thật khó để xác định chương trình nào có thể mở nó. Sử dụng Notepad++ hoặc trình soạn thảo văn bản khác có thể hữu ích nếu bạn thấy, ví dụ, "ID3" ở đầu nội dung của file. Tra cứu thông tin này trực tuyến cho bạn biết rằng đó là một container siêu dữ liệu được sử dụng với các file MP3. Vì vậy, đổi tên file thành file.mp3 có thể là giải pháp để mở file BAK cụ thể đó.

Tương tự, thay vì chuyển đổi BAK sang CSV, bạn có thể thấy rằng việc mở file trong trình soạn thảo văn bản cho thấy, có một loạt các yếu tố giống như văn bản hoặc bảng, để bạn nhận ra rằng file BAK của mình thực sự là file CSV, trong trường hợp đó, bạn chỉ cần đổi tên file.bak thành file.csv và mở nó bằng Excel hoặc một số trình soạn thảo CSV khác.

Hầu hết các chương trình zip/giải nén miễn phí có thể mở bất kỳ loại file nào, bất kể đó có phải là file lưu trữ hay không. Bạn có thể thử sử dụng một trong số chúng như một bước bổ sung để tìm ra loại file BAK là gì. Lựa chọn yêu thích của nhiều người là 7-Zip và PeaZip.

Thứ Hai, 30/12/2019 21:14
47 👨 27.922
0 Bình luận
Sắp xếp theo