Cách sử dụng Wget để tải file trên Linux

GNU/Linux có nhiều công dụng thiết thực. Bạn có thể dễ dàng xử lý tất cả các giao dịch của mình thông qua Terminal. Nếu bạn đã đọc hoặc xem các video hướng dẫn liên quan đến Linux, bạn hẳn đã bắt gặp lệnh wget. Nó rất dễ sử dụng và hoạt động bằng cách lấy các tham số.

Ví dụ, nếu biết liên kết tải xuống trực tiếp của file mình muốn tải xuống, bạn có thể tải file này xuống từ console với sự trợ giúp của lệnh wget mà không cần sử dụng bất kỳ chương trình bổ sung nào hay trình duyệt.

Đây là mọi thứ bạn cần biết về lệnh wget bao gồm một số ví dụ thực tế.

Hướng dẫn nhanh

  • Để tải một file duy nhất, tìm liên kết file > áp dụng lệnh wget link_tải.
  • Để tải hàng loạt file, lưu các liên kết muốn tải trong 1 file, rồi sử dụng tham số -i với lệnh wget.
  • Để tải file xuống một vị trí tùy chỉnh, tạo thư mục muốn lưu file, sau đó sử dụng flag -P với lệnh wget và chỉ định đường dẫn đầy đủ đến vị trí mong muốn.
  • Để chỉ định tên file tùy chỉnh, tạo một thư mục mới, tải file với tên tùy chỉnh với tham số wget -O.
  • Để tiếp tục tải xuống bị gián đoạn với Wget, sử dụng wget -c link_tải.
  • Giới hạn tốc độ tải xuống của Wget với wget --limit-rate tốc_độ link_tải.
  • Để tải file trong nền, sử dụng tham số -b.

Hướng dẫn chi tiết

Tải một file duy nhất

Đây là một trong những cách sử dụng cơ bản nhất của lệnh wget. Mục đích ở đây là tải xuống một file duy nhất vào hệ thống bằng liên kết đích đã biết. Lệnh wget được sử dụng cho việc này là:

wget https://download.aircrack-ng.org/aircrack-ng-1.7.tar.gz
Tải xuống một file duy nhất với wget
Tải xuống một file duy nhất với wget

Như thể hiện rõ trong hình ảnh, bạn có thể tải xuống file bằng lệnh wget và tìm nơi tải file đó bằng ls -l.

Tải hàng loạt file

Có thể tải xuống nhiều file từ các liên kết được lưu trong tài liệu văn bản cùng một lúc bằng cách sử dụng tham số -i với lệnh wget.

Ví dụ, bạn muốn tải xuống tất cả các file PDF tại một địa chỉ nhất định cùng một lúc. Để làm điều này, bạn cần lưu các liên kết tải xuống của các file PDF này trong một tài liệu văn bản. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách tạo một file có tên my_pdfs bằng lệnh vim my_pdfs và thêm các liên kết cần thiết vào file đó.

Chuẩn bị các file PDF bạn muốn tải xuống
Chuẩn bị các file PDF bạn muốn tải xuống

Hãy tải xuống các định dạng PDF của tài liệu Google Cloud làm ví dụ. Lưu các liên kết đến những file PDF trong một file và sử dụng lệnh sau để tải chúng xuống:

wget -i my_pdfs
Tải xuống hàng loạt với wget
Tải xuống hàng loạt với wget

Sau bước này, bạn có thể xem các file đã tải xuống bằng cách chạy:

ls -l
Vị trí của các file được tải xuống bằng wget
Vị trí của các file được tải xuống bằng wget

Tải xuống bằng cách chỉ định một vị trí tùy chỉnh

Nếu bạn muốn file tải xuống một vị trí đặc biệt trên hệ thống của mình, bạn cần sử dụng flag -P với lệnh:

wget -P /path/to/dir filelink

Bạn có thể thấy điều này trong ví dụ dưới đây. Tương tự như vậy, hãy thử tải xuống file aircrack-ng và lần này chỉ định một địa chỉ. Ví dụ, bạn có thể tạo thư mục Myfile để lưu trữ file đã tải xuống.

wget -P Myfile https://download.aircrack-ng.org/aircrack-ng-1.7.tar.gz
Tải file bằng cách chỉ định địa chỉ với wget
Tải file bằng cách chỉ định địa chỉ với wget

Để tải file xuống vị trí mong muốn, bạn phải chỉ định đường dẫn đầy đủ đến thư mục. Bạn cũng có thể chạy lệnh ls -l sau để đảm bảo rằng file thực sự ở nơi bạn muốn.

Tải xuống bằng cách chỉ định tên file tùy chỉnh

Với tham số wget -O, bạn có thể đặt tên cho file bạn muốn tải và tải file đó xuống bất kỳ vị trí nào bạn muốn. Để tránh nhầm lẫn, hãy tạo một thư mục oParameter mới và cố gắng tải file aircrack-ng của bạn xuống thư mục này bằng cách đặt tên bạn muốn, trong trường hợp này là aircrack.

wget -O oParameter/aircrack https://download.aircrack-ng.org/aircrack-ng-1.7.tar.gz
Bạn có thể đặt tên cho file đã tải xuống bằng wget
Bạn có thể đặt tên cho file đã tải xuống bằng wget

Sau khi Wget tải xong file có tên "aircrack" và lưu vào thư mục /oParameter, bạn có thể xác nhận điều này bằng lệnh ls -l.

Ngoài ra, nếu bạn muốn thay đổi tên của file đã tải xuống mà không thay đổi vị trí của nó, thì chỉ cần chỉ định tên file mới mà không chỉ định bất kỳ vị trí nào. Ví dụ, bạn có thể thay đổi tên của file để tải xuống bằng cách sử dụng lệnh wget new_name file_link. Vì bạn không chỉ định bất kỳ vị trí nào, nó sẽ tự động tải xuống tại thư mục làm việc hiện tại của bạn.

wget myfilename https://download.aircrack-ng.org/aircrack-ng-1.7.tar.gz
Đổi tên file để tải xuống bằng wget
Đổi tên file để tải xuống bằng wget

Tiếp tục tải xuống bị gián đoạn với Wget

Tải xuống không thành công là một trong những sự cố phổ biến nhất khi tải xuống các file lớn. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể tiếp tục tải xuống và nhận được phần còn lại của file.

Bạn có thể sử dụng tham số -c với lệnh wget để tải xuống lại file bị gián đoạn. Do đó, do sử dụng wget -c download_link, nếu file không được tải xuống hoàn toàn, bạn có cơ hội tiếp tục từ nơi nó đã dừng thay vì tải xuống lại từ đầu. Điều này rất thực tế, đặc biệt là đối với các file lớn.

Để hiểu rõ hơn điều này, trước tiên hãy tạo một thư mục có tên là Resume trên desktop. Truy cập thư mục này bằng Terminal với lệnh cd và thử tải xuống file aircrack mà bạn đã sử dụng trong các ví dụ khác tại đây. Sau đó, ngắt quá trình tải xuống này bằng tổ hợp bàn phím Ctrl + Z.

Tiếp tục tải xuống bị gián đoạn với wget
Tiếp tục tải xuống bị gián đoạn với wget

Như bạn có thể thấy, 19% file đã được tải xuống, chiếm 1645946 byte. Bây giờ sử dụng tham số -c theo cách tương tự và cố gắng tiếp tục tải xuống.

Hoàn thành quá trình tải xuống bị gián đoạn với wget
Hoàn thành quá trình tải xuống bị gián đoạn với wget

Như bạn có thể thấy, quá trình tải xuống đã hoàn tất. Như vậy, không cần xóa file và tải lại từ đầu. Đây chỉ là một file nhỏ để làm ví dụ. Nhưng đối với các file có dung lượng rất lớn, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng Wget.

Giới hạn tốc độ tải xuống của Wget

Nếu muốn, bạn có thể giới hạn tốc độ tải xuống cho file. Để đặt giới hạn này, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

wget --limit-rate 300K https://download.aircrack-ng.org/aircrack-ng-1.7.tar.gz

Lệnh này sẽ giới hạn tốc độ tải xuống 300KB mỗi giây.

Giới hạn tốc độ tải xuống của Wget
Giới hạn tốc độ tải xuống của Wget

Bạn có thể thử các tốc độ khác nhau bằng cách thay đổi giá trị 300K.

Tải xuống file trong nền

Bạn có thể tải xuống file ở chế độ nền với tham số -b. Điều này hữu ích hầu hết khi bạn đang bận rộn với nhiều công việc. Ngoài ra, nếu bạn muốn tìm hiểu kết quả của quá trình tải xuống, bạn chỉ cần kiểm tra file wget-log nằm ở cùng vị trí với file đã tải xuống.

Tải xuống file trong nền
Tải xuống file trong nền
Thứ Sáu, 17/06/2022 10:17
537 👨 555
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux