Cách thay đổi màu thanh tiêu đề (Title Bar) không hoạt động trong Windows 10

Khi bạn thay đổi màu trong Windows 10, nó sẽ thay đổi màu nhấn trong menu Start, nút Start, thanh tác vụ, thanh tiêu đề, viền cửa sổ, nút, văn bản, màu nhấn trong Settings, màn hình đăng nhập và Action Center.

Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi màu của thanh tiêu đề trong các cửa sổ không hoạt động, để lại màu trắng. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi màu của thanh tiêu đề không hoạt động trong Windows 10.

Lưu ý:

Bạn phải bật Show color on title bar để có thể thay đổi màu của thanh tiêu đề không hoạt động.

Cách thay đổi màu thanh tiêu đề (Title Bar) không hoạt động trong Windows 10

Đây là cách thực hiện:

1. Nhấn phím Win + R để mở Run, gõ regedit vào Run và nhấn OK để mở Registry Editor.

2. Duyệt đến key bên dưới trong Registry Editor.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\DWM
Duyệt đến key trên
Duyệt đến key trên

3. Trong ngăn bên phải của key DWM, nhấp đúp vào DWORD AccentColorInactive để sửa đổi nó.

Nếu bạn không có DWORD AccentColorInactive, hãy nhấp chuột phải vào vùng trống trong ngăn bên phải của key DWM, nhấp vào New > DWORD (32-bit) Value, nhập AccentColorInactive và nhấn Enter.

Nếu bạn muốn hoàn tác việc này và khôi phục màu thanh tiêu đề không hoạt động mặc định, hãy xóa DWORD AccentColorInactive, nhấn vào Yes để xác nhận và chuyển sang bước 5 bên dưới.

4. Nhập số hex BGR (ví dụ: 696969) cho màu (ví dụ: khói xám/xám) bạn muốn trong bảng màu bên dưới và nhấp vào OK.

Nhập số hex BGR tương ứng với màu bạn muốn
Nhập số hex BGR tương ứng với màu bạn muốn

Để có số hex BGR, bạn sẽ cần đảo ngược hai ký tự đầu tiên và hai ký tự cuối cùng của RGB trong bảng màu bên dưới.

Bảng màu
Bảng màu

Ví dụ với màu Aquamarine (xanh đại dương):

  • RGB (RRGGBB) trong bảng màu = 7FFFD4
  • BGR (BBGGRR) bạn sẽ nhập = D4FF7F

5. Khi hoàn tất, hãy đóng Registry Editor.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 23/10/2020 17:57
51 👨 2.148
0 Bình luận
Sắp xếp theo