Cách đọc kết quả Memory Diagnostics Tool trong Event Viewer trên Windows 10

Các vấn đề về bộ nhớ có thể khiến PC mất thông tin hoặc ngừng hoạt động. Windows 10 bao gồm Windows Memory Diagnostics Tool để giúp bạn xác định và chẩn đoán các vấn đề với bộ nhớ, khi nghi ngờ PC có vấn đề về bộ nhớ không được phát hiện tự động.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách đọc nhật ký Event Viewer về kết quả kiểm tra Windows Memory Diagnostics Tool trong Windows 10.

Đọc kết quả Windows Memory Diagnostics Tool trong Event Viewer

1. Nhấn phím Win + R để mở Run, nhập eventvwr.msc vào Run và nhấn OK để mở Event Viewer.

2. Ở bên trái của Event Viewer, mở rộng Windows Logs, nhấp vào System, nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào System, rồi nhấn vào Find.

Nhấp chuột phải vào System, rồi nhấn vào Find
Nhấp chuột phải vào System, rồi nhấn vào Find

3. Nhập MemoryDiagnostics-Results vào hộp thoại Find, và nhấp vào Find Next.

Nhập MemoryDiagnostics-Results vào hộp thoại Find
Nhập MemoryDiagnostics-Results vào hộp thoại Find

4. Bạn sẽ thấy kết quả kiểm tra của MemoryDiagnostics-Results đã chọn ở phía cuối cửa sổ chính giữa trong Event Viewer. Nếu muốn, bạn có thể nhấp lại vào Find Next để xem kết quả kiểm tra cho một ngày và thời gian khác mà Windows Memory Diagnostics được chạy.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy MemoryDiagnostics-Results nào khác, hãy nhấn vào OK.

Nếu không tìm thấy MemoryDiagnostics-Results nào khác, hãy nhấn vào OK
Nếu không tìm thấy MemoryDiagnostics-Results nào khác, hãy nhấn vào OK
Nhấp lại vào Find Next để xem kết quả kiểm tra cho một thời điểm khác
Nhấp lại vào Find Next để xem kết quả kiểm tra cho một thời điểm khác

5. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Event Viewer nếu muốn.

Đọc kết quả Memory Diagnostics Tool trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt.

2. Sao chép và dán từng lệnh bên dưới và nhấn Enter sau mỗi lệnh.

Powershell.exe -command "& "Get-winevent -FilterHashTable @{logname='System'; id='1101'}^|?{$_.providername -match 'MemoryDiagnostics-Results'}

Và:

Powershell.exe -command "& "Get-winevent -FilterHashTable @{logname='System'; id='1201'}^|?{$_.providername -match 'MemoryDiagnostics-Results'}
Đọc kết quả Memory Diagnostics Tool trong Command Prompt
Đọc kết quả Memory Diagnostics Tool trong Command Prompt
Thứ Ba, 08/09/2020 12:02
51 👨 1.325
0 Bình luận
Sắp xếp theo