Cách đặt chế độ xem mặc định cho tất cả thư mục trong Windows 10

Trong khi duyệt các thư mục trong File Explorer, bạn có thể áp dụng cài đặt chế độ xem của thư mục hiện tại cho tất cả các thư mục trên PC, được tối ưu hóa cho cùng một loại template thư mục.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách đặt chế độ xem thư mục mặc định tùy chỉnh cho tất cả các thư mục trong Windows 10.

Đặt chế độ xem mặc định cho tất cả thư mục trong File Explorer

Lưu ý: Cài đặt chế độ xem trong tùy chọn này sẽ không được áp dụng cho thư viện, This PC, hộp thoại OpenSave As.

1. Đặt template thư mục mặc định để có tất cả các thư mục được tối ưu hóa General Items, Documents, Pictures, Music hoặc Videos.

2. Trong File Explorer (Win + E), mở một thư mục (ví dụ: Pictures) mà bạn muốn áp dụng chế độ xem cho tất cả các thư mục khác.

Mở thư mục muốn áp dụng chế độ xem cho tất cả các thư mục khác
Mở thư mục muốn áp dụng chế độ xem cho tất cả các thư mục khác

3. Tùy chỉnh bố cục, chiều rộng cột, sắp xếp theo và nhóm theo chế độ xem của thư mục này theo cách bạn muốn.

Tùy chỉnh bố cục thư mục
Tùy chỉnh bố cục thư mục

4. Khi hoàn tất, hãy nhấn nút Apply to Folders để áp dụng chế độ xem này cho tất cả các thư mục.

Đặt chế độ xem mặc định cho tất cả thư mục bằng WinSetView

WinSetView là ứng dụng độc lập cung cấp một cách dễ dàng để thiết lập chế độ xem thư mục Windows Explorer.

1. Đi tới trang WinSetView trên GitHub.

2. Nhấp vào nút Code màu xanh lục và chọn Download ZIP.

Nhấp vào nút Code màu xanh lục và chọn Download ZIP
Nhấp vào nút Code màu xanh lục và chọn Download ZIP

3. Lưu file WinSetView-main.zip vào desktop.

4. Giải nén tất cả các file con từ file WinSetView-main.zip.

5. Chạy file WinSetView.hta trong số các file đã giải nén ở trên.

 Chạy file WinSetView.hta
Chạy file WinSetView.hta

6. Chọn các tùy chọn bạn muốn áp dụng cho tất cả các thư mục và nhấp vào nút Submit khi sẵn sàng áp dụng.

Chọn các tùy chọn bạn muốn áp dụng
Chọn các tùy chọn bạn muốn áp dụng

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Sáu, 09/07/2021 17:27
52 👨 2.554
0 Bình luận
Sắp xếp theo