Danh sách tất cả các phím tắt trong Adobe XD

Adobe XD cung cấp các phím tắt để giúp người dùng nhanh chóng làm việc trên các tài liệu. Nhiều phím tắt xuất hiện bên cạnh tên lệnh trong menu.

*Danh sách phím tắt có thể tải xuống

Bạn có thể tải xuống danh sách phím tắt tại đây, sau đó dán ở nơi bạn thường ngồi làm việc để thuận tiện cho việc theo dõi và ghi nhớ khi cần.

Những phím tắt thông dụng

Kết quảPhím tắt trên macOSPhím tắt trên Windows
Thoát⌘QAlt + F4

Các phím tắt thường dùng cho menu Edit

MenuPhím tắt trên macOSPhím tắt trên Windows
Undo⌘ZCtrl + Z
Redo⇧⌘ZCtrl + Shift + Z
Cut⌘XCtrl + X
Copy⌘CCtrl + C
Paste⌘VCtrl + V
Paste Appearance (trong chế độ Design) và
Paste Interaction (trong chế độ Prototype)
⌥⌘VCtrl + Alt +V
Duplicate⌘DCtrl + D
DeleteDelete
Select All⌘ACtrl + A
Deselect All⇧⌘ACtrl + Shift + A

Các phím tắt thường dùng cho menu File

MenuPhím tắt trên macOSPhím tắt trên Windows
New⌘NCtrl + N
Open...⌘OCtrl + O
Close⌘WAlt + F4
Save...⌘SCtrl + S
Save As...⇧⌘SCtrl + Shift + S
Export Batch⇧⌘ECtrl + Shift + E
Export Selected⌘ECtrl + E
Export to an integrated third-party application (nếu ứng dụng tích hợp với XD được cài đặt trên máy tính của bạn)⌥⌘EKhông khả dụng
Import⇧⌘ICtrl + Shift + I

Các phím tắt thường dùng cho Path/Pen

MenuPhím tắt trên macOSPhím tắt trên Windows
Chuyển sang công cụ PenPP
Chuyển sang PointKích đúpKích đúp
Điểm kiểm soát bất đối xứngAlt
Chụp Control Point AngleShift
Chụp Anchor Point AngleShift
Thêm⌥⌘UCtrl + Alt + U
Loại trừ⌥⌘SCtrl + Alt + S
Giao nhau⌥⌘ICtrl + Alt + I
Loại trừ chồng chéo⌥⌘XCtrl + Alt + X
Chuyển đổi thành đường dẫn⌘8Ctrl + 8

Các phím tắt thường dùng cho Layers (Objects), Groups và Artboards

MenuPhím tắt trên macOSPhím tắt trên Windows
Nhóm các layer⌘GCtrl + G
Bỏ nhóm các layer⇧⌘GCtrl + Shift +G
Tạo biểu tượng⌘KCtrl + K
Lock/Bỏ lock layer⌘LCtrl + L
Ẩn/hiện layer⌘;Ctrl + ;
Mask với hình dạng⇧⌘MCtrl + Shift + M
Tạo lưới lặp lại⌘RCtrl + R
Trực tiếp chọn một layer trong một nhóm/biểu tượng⌘ Kích vào layer trên canvasCtrl + Kích vào layer trên canvas
Thay đổi độ mờ của layerTừ 1 đến 9 (từ 0 đến 100%)Từ 1 đến 9 (từ 0 đến 100%)
Chọn artboard⌘ Nhấp vào phần trống của artboardCtrl + Nhấp vào phần trống của artboard
Vẽ hình từ chính giữa⌥ và kéoAlt + Kéo
Vẽ hình dạng với tỷ lệ 1: 1 (hoàn thiện hình vuông/hình tròn)⇧ và kéoShift + Kéo

Các phím để căn chỉnh

MenuPhím tắt trên macOSPhím tắt trên Windows
Trái⌃⌘←Ctrl + Shift + ←
Trung tâm (theo chiều ngang)⌃⌘CShift + C
Phải⌃⌘→Ctrl + Shift + →
Trên cùng⌃⌘↑Ctrl +Shift + ↑
Chính giữa (theo chiều dọc)⌃⌘MShift + M
Dưới cùng⌃⌘↓Ctrl + Shift + ↓

Các phím để sắp xếp

MenuPhím tắt trên macOSPhím tắt trên Windows
Mang về trước⇧⌘]Shift + Ctrl + ]
Mang ra sau⌘]Ctrl + ]
Gửi trở lại⌘[Ctrl + [
Gửi lại⇧⌘[Shift + Ctrl + [

Các phím để phân loại

MenuPhím tắt trên macOSPhím tắt trên Windows
Ngang⌃⌘HCtrl + Shift + H
Dọc⌃⌘VCtrl + Shift + V

Các phím để chỉnh sửa văn bản

MenuPhím tắt trên macOSPhím tắt trên Windows
In đậm⌘BCtrl + B
In nghiêng⌘ICtrl + I
Tăng kích thước phông chữ⇧⌘>Ctrl + Shift + >
Giảm kích thước phông chữ⇧⌘<Ctrl + Shift + <

Các phím tắt cho menu Operations

MenuPhím tắt trên macOSPhím tắt trên Windows
From CenterAlt
Copy Paste Object⌥ và kéoAlt + Kéo
ConstrainShift
Edit TextEnterEnter
Constrain Rotate⇧ (15°)Shift (15°)
Line Constrain Rotate⇧ (45°)Shift (45°)
Constrain From Center⇧⌥Shift + Alt
Direct SelectCtrl
Chuyển đổi giữa chế độ Design và chế độ PrototypeCtrl + TabCtrl + Tab

Phím tắt cho menu Tools

MenuPhím tắt trên macOSPhím tắt trên Windows
SelectVV
RectangleRR
EllipseEE
LineLL
PenPP
TextTT
ArtboardAA
ZoomVào chế độ zoom: ZVào chế độ zoom: Z
Zoom to Selection⌘3Ctrl + 3

Phím tắt cho Interface và Viewing Options

MenuPhím tắt trên macOSPhím tắt trên Windows
Zoom In
 • ⌘+,
 • Option-Con lăn chuột,
 • Option-Vuốt (Magic Mouse)
 • Chụm ra (bàn di chuột)
 • Ctrl + +
 • Ctrl-Con lăn chuột
 • Chụm ra (bàn di chuột)
Zoom Out
 • ⌘-,
 • Option-Con lăn chuột,
 • Option-Vuốt (Magic Mouse)
 • Chụm ra (bàn di chuột)
 • Ctrl + -
 • Ctrl-Con lăn chuột
 • Chụm ra (bàn di chuột)
Zoom to Fit⌘ 0Ctrl + 0
100%⌘ 1Ctrl + 1
200%⌘ 2Ctrl + 2
PanPhím cáchPhím cách
Assets⇧ ⌘ YCtrl + Shift + Y
Layers⌘ YCtrl + Y
Show Layout Grid⇧ ⌘ 'Shift + Ctrl + '
Show Square Grid⌘ 'Ctrl + '
Fullscreen Mode^⌘FKhông khả dụng
Switch between design and prototype mode^TabCtrl + Tab
Chuyển đổi giữa (các) file Windows

⌘-Dấu ngã (~)

Không khả dụng
Tăng hoặc giảm giá trị trong trường thêm 1 đơn vị↑ hoặc ↓↑ hoặc ↓

Tăng hoặc giảm giá trị trong trường thêm 10 đơn vị

Giữ ⇧ và nhấn ↑ hoặc ↓

Giữ Shift và nhấn ↑ hoặc ↓

Phím tắt cho menu Window

MenuPhím tắt trên macOSPhím tắt trên Windows
MaximizeWIN ↑
Minimize⌘MWIN ↓
Preview⌘⏎Ctrl + Enter

Phím tắt để sửa đổi hoạt động

MenuPhím tắt trên macOSPhím tắt trên Windows
Horizontal PanShift + Con lănShift + Con lăn
Vertical PanCon lănCon lăn

Phím để chọn và đo khoảng cách giữa các phần tử

MenuPhím tắt trên macOSPhím tắt trên Windows
Bật các thông sốOption (với đối tượng được chọn)Alt (với đối tượng được chọn)

Khoảng cách từ layer đã chọn

Giữ ⌥ và di chuột qua object/group/artboard

Giữ alt và di chuột qua object/group/artboard

Khoảng cách tương đối so với nhóm được chọn

Giữ ⌥⌘ và di chuột qua đối tượng trong nhóm

Giữ Ctrl + alt và Di chuột qua đối tượng trong nhóm

Phím dành cho thông số thiết kế

MenuPhím tắt trên macOSPhím tắt trên Windows
Zoom

⌘ + Con lăn chuột

⌘+, ⌘-

Ctrl + Con lăn chuột

Ctrl +, Ctrl -

Reset zoom⌘0Ctrl + 0
Pan

↑, ↓, →, ←

Phím cách + Nhấp và kéo

↑, ↓, →, ←

Phím cách + Nhấp và kéo

Faster panShift + ↑, ↓, →, ←Shift + ↑, ↓, →, ←
Chuyển từ chế độ xem Spec sang chế độ xem UX flowEscEsc
Xóa tiêu điểm khỏi artboard trong chế độ xem UX flowEscEsc
Điều hướng trên các artboard để hỗ trợ lớp phủShift + NhấpShift + Nhấp

Phím để chỉnh sửa vector

Menu

Phím tắt trên macOS

Phím tắt trên Windows

Bắt đầu chỉnh sửa đối tượng vector đã chọn

Return

Enter

Dừng chỉnh sửa đối tượng vector đã chọn

Esc

Esc

Chuyển đổi giữa các Straight và Mirrored Control Point

Kích đúp

Kích đúp

Ngắt kết nối Control Point Handle

⌥ và kéo

Alt + Kéo

Phím để tạo mẫu

Menu

Phím tắt trên macOS

Phím tắt trên Windows

Xem tất cả các kết nối ở chế độ prototype

⌘A

Ctrl + A

Preview

⌘Return

Ctrl + Enter

Bắt đầu hoặc dừng ghi bản preview

^⌘R

Không khả dụng

Dừng ghi

Esc

Không khả dụng

Chia sẻ prototype trực tuyến

⇧⌘E

Ctrl + Shift + E

Điều hướng các artboard trong bản preview hoặc prototype được chia sẻ

Mũi tên phải hoặc trái

→ hoặc ←

Xem thêm:

Thứ Năm, 25/11/2021 16:32
53 👨 10.981
0 Bình luận
Sắp xếp theo