Code Anime Champions Simulator mới nhất và cách nhập code

Code Anime Champions Simulator có thể nói là một trong những danh sách giftcode game Roblox được cập nhật liên tục dành cho người chơi. Khi mà họ luôn có nhu cầu đổi code nhận thưởng như nhiều tựa game khác của Roblox.

Nhất là đang trong dịp cuối năm, hàng loạt sự kiện bao gồm Giáng Sinh, năm mới, giảm giá đầu năm... Nên sẽ có nhiều code và sự kiện được cập nhật liên tục.

Code Anime Champions Simulator mới nhất

Code gamePhần thưởng khi đổi codeThời gian sử dụng code
JingleBellsNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
HappyHolidayNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
LagBeGoneNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
SafetyFirstNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
MageWarriorNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
FreeWillyNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
RandomShutdownCodeNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
ShutdownBackInTownNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
QuestFixNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
DeathBallNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
Galaxy2HypeNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
DirtyGalaxyNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
WinterIsComingNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
PatientZeroNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
TYBurgerNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
ThisIsFineNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
SorryTourneyNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
GiveMeLuckNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
TurkeyDayNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
EightLegsNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
ExtraDailyNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
ScrappyNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
TurnDown4WhatNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
WaitingGiantsTMNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
ACSFoodEventNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
WaitingGiantsNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
TournamentsNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
WOW100MilNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
shutdown7052Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
shutdown705Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm lượt quay, vật phẩm dành cho nhân vật, lượt roll lạiCòn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
SevenUpNhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
GiganticNhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
DelayedNhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
GiveMeDPSNhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
SawbladeRaidNhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
StayClassyNhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
TrickOrTreatNhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
FixerUpperNhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
ChainsawsNhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
GummybearNhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
HappyHalloweenNhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
updateshutdownNhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
thanks50milNhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
UPDATE3Nhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
MeltedIcecreamNhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
raidbuffNhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
towerstuffNhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
UpdateDelayNhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
Update2Nhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
100thousandNhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
update1Nhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
1millionNhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
releaseNhập code này để đổi lấy Talent Token, Kim Cương, Premium Medals hoặc những phần thưởng vật phẩm khác.Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)

Hướng dẫn nhập code Anime Champions Simulator

Hướng dẫn nhanh

  • B1: Trong giao diện chính, hãy chọn biểu tượng Shop (hình chiếc xe đẩy) ở bên trái màn hình.
  • B2: Chọn biểu tượng chú chim quen thuộc (Codes), sau đó nhập code và chọn

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Chọn biểu tượng xe đẩy (Shop) như ở dưới hình.

code anime champion moi nhat

Bước 2: Chọn tiếp biểu tượng chú chim quen thuộc (Codes).

code anime champion newest

Bước 3: Nhập toàn bộ code trong bảng code bên trên vào khung nhập code (Enter Code) và chọn Redeem ở dưới để đổi code lấy thưởng.

code anime champion moi nhat

Bước 4: Nếu như code bạn nhập còn trong thời gian sử dụng, bạn sẽ thấy có thông báo Successfully redeemed code hiển thị kèm theo thời gian tăng may mắn, kim cương, tiền hoặc những phần thưởng khác được thêm.

code anime champion simulator moi nhat

Code Anime Champions Simulator thường có thời gian sử dụng trong bao lâu?

Trung bình thời gian code Anime Champions Simulator sẽ từ vài ngày cho đến vài tuần. Giống như nhiều code game Roblox khác, code sẽ có thời gian sử dụng ngắn nên bạn hãy nhập toàn code trong bảng code vào để đổi thưởng.

code anime champion simulator newest

Cách nhận code Anime Champions Simulator mới nhất

Theo dõi trang này của Quantrimang.com mỗi ngày để cập nhật code mới nhất, Anime Champions Simulator là một tựa game Roblox nhiều người chơi nên nhà phát hành sẽ thường xuyên cập nhật event để người chơi tham gia để nhận code cũng như nhận thêm code được nhà phát hành dành tặng cho người chơi trong những dịp như Halloween, Noel, năm mới...

Hoặc bạn hãy theo dõi các trang mạng xã hội chính thức của nhà phát triển game, hoặc group người chơi game đông đảo theo link ở dưới đây. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể theo dõi trang chính thức của nhà phát triển Bura ACS trên Roblox để cập nhật code mới nhất.

Bura ACS Roblox

Group Anime Champions Simulator mới nhất

code anime champion simulator newest
Thứ Tư, 27/12/2023 15:18
4,33 👨 3.317
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Code game