Chuyển từ Exchange 2000/2003 sang Exchange Server 2007 (phần 1)

Việc chuyển đổi từ Exchange Server 2000 hay Exchange Server 2003 sang Exchange Server 2007 được thực hiện như thế nào?

Giới thiệu

Trong loạt bài gồm 3 phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách chuyển tiếp từ Exchange Server 2000 hoặc 2003 sang Exchange Server 2007. Chuyển tiếp chính là quá trình bạn nâng cấp lên Exchange 2007. Bạn sẽ phải di dời dữ liệu từ mọi server Exchange sẵn có trong tổ chức Exchange sang các Server Exchange 2007 mới sau khi cho chúng ngừng hoạt động. Quá trình chuyển tiếp (transition) sẽ không bị nhầm là quá trình "di trú" (migration) mặc dù "di trú" cũng là việc đổi mới phần cứng, hệ điều hành hay phiên bản phần mềm từ cũ sang mới. Bởi vì migration là quá trình chuyển dữ liệu từ hệ thống thư tín "không Exchange" (như Group Wise, Lotus Notes hay SendMail) sang tổ chức Exchange; hoặc chuyển dữ liệu từ một tổ chức Exchange kế thừa trong "rừng thư mục hoạt động" (Active Directory Forest) cũ sang tổ chức Exchange trong Active Directory Forest mới.

Một đặc điểm quan trọng là không giống với các phiên bản trước đây của Exchange, việc nâng cấp thông thường từ Exchange 2000 hay 2003 sang Exchange 2007 không được hỗ trợ. Có nhiều lý do nhưng trong đó lý do chủ yếu nhất là Exchange 2007 chỉ có bản 64-bit, nên đòi hỏi phải chạy trên các bản x64-bit của Windows Server 2003.

Chú ý:
Exchange Server 2007 cũng có phiên bản 32-bit nhưng chỉ được dùng để kiểm tra và xác định giá trị. Nếu bạn phải thực hiện công việc quản lý, bản 32-bit có thể hữu ích, nhưng trong môi trường sản xuất thì chỉ có Exchange Server 2007 64-bit mới được hỗ trợ.

Tuy thế nhưng việc chuyển tiếp từ Exchange 200 hay 2003 sang Exchange 2007 trong cùng Active Directory Forest là quá trình khá dễ dàng. Bạn sẽ được biết đến từng bước thực hiện quá trình này trong nội dung của bài.

Yêu cầu hệ thống trước khi cài đặt

Trước khi bắt đầu triển khai Server Exchange 2007 trong môi trường cũ, ngay từ trong suy nghĩ, bạn phải đáp ứng được một số yêu cầu sau.

Tổ chức Exchange phải được thiết lập Native Mode (không có các Server trước Exchange 2000) như trong hình 1.1 dưới đây.

Hình 1.1: Exchange Organization được thiết lập mô hình Native Mode

Tất cả server của phiên bản trước Exchange 2000 còn sót lại trong tổ chức Exchange phải được ngừng hoạt động thì bạn mới chuyển sang mô hình Native Mode được. Có nghĩa là bất kỳ server Exchange 5.5 nào cũng phải được loại bỏ trước khi thực hiện bước này. Đơn giản bởi vì quá trình chuyển đổi trực tiếp từ Exchange 5.5 sang Exchange 2007 trong cùng Active Directory Forest là không được phép. Những ai còn dùng Exchange 5.5 muốn chuyển sang dùng Exchange 2007 thì trước hết phải nâng cấp lên Exchange 2000 hoặc 2003 rồi mới chuyển tiếp được sang Exchange 2007.

Service Pack của Exchange 2002 phải là SP3, còn của Exchange 2003 phải là SP2. Nếu muốn giữ lại ít nhất một server Exchange 2000 hoặc 2003, bạn nên kiểm tra kỹ càng. Các dịch vụ sau không được hỗ trợ trong Exchange Server 2007:

  • Novell GroupWise connector (Exchange 2003 Service)
  • Microsoft Mobile Information Server (Exchange 2000 Service)
  • Instant Messaging service (Exchange 2000 Service)
  • Exchange Chat Service (Exchange 2000 Service)
  • Exchange 2000 Conferencing Server (Exchange 2000 Service)
  • Key Management Service (Exchange 2000 Service)
  • cc:Mail connector (Exchange 2000 Service)
  • MS Mail connector (Exchange 2000 Service)

Chú ý:
Exchange Product Group hoạt động trên một phiên bản Exchange 2007 của bộ kết nối Novell GroupWise.

Bạn phải chắc chắn rằng Domain Controller chính trong Active Directory chạy Windows Server 2003 từ Service Pack 1 trở lên. Bất kỳ server Global Catalog nào trong từng Active Directory bạn định dùng để triển khai Exchange 2007 cũng phải đáp ứng được điều đó. Thực sự, bạn nên chạy Windows Server 2003 ít nhất từ Service Pack 1 trên tất cả Domain Controller trong Active Directory Forest. Phiên bản này hỗ trợ các thông báo dịch vụ Exchange 2007, cho phép người dùng trỏ tới phần Address Book trong Microsoft Outlook Web Access và cung cấp khả năng tìm kiếm thành phần hội viên trong danh sách phân phối theo cách hiệu quả hơn Windows 2000 Server.

Chú ý:
Nếu bạn có một bộ điều khiển tên miền (Domain Controller) không phải là tiếng Anh trong thư mục Active Directory, bạn nên áp dụng phần sửa chữa nóng được đề cập đến trong bài MS KB article 919166 cho các server đó. Nếu không bạn có thể thử tìm hiểu các vấn đề truy cập Address Book qua OWA 2007.

Yêu cầu cuối cùng là mức tính năng của Active Directory phải được thiết lập cho Windows Server 2000 hoặc Windows Server 2003 như trong hình minh hoạ 2 dưới đây:

Hình 1.2: Active Directory Domain Functional Level (Mức tính năng tên miền cho Active Directory)

Nếu bạn chưa chắc chắn liệu môi trường Active Directory của mình đã sẵn sàng triển khai Exchange 2007 Server đầu tiên hay chưa, bạn nên chạy phiên bản mới nhất của Exchange Best Practices Analyzer (ExBPA). Bản này sẽ giúp bạn kiểm tra lại xem có còn vấn đề gì cần giải quyết trước khi tiếp tục hay không.

Phiên bản mới nhất của ExBPA là v2.7. Bạn có thể download tại địa chỉ www.exbpa.com. Nó bao gồm phần tuỳ chọn Readiness Check (kiểm tra mức sẵn sàng) Exchange 2007 như trong hình 1.3:

Hình 1.3: Exchange 2007 Readiness Check Option trong ExBPA

Có thể bạn đã từng nghe nói rằng cần phải loại bỏ các bản update Link State trên toàn bộ Server Exchange 2000 hoặc Exchange 2003 khi triển khai Exchange 2007 Server trong tổ chức Exchange kế thừa. Nhưng điều này chỉ đúng nếu bạn có kế hoạch xây dựng cho mình nhiều hơn một kết nối nhóm định tuyến thiết lập giữa Exchange 2000 hoặc 2003 và Exchange 2007. Trong bài này chúng ta chỉ triển khai một Server Exchange 2007 trong tổ chức Exchange kế thừa với một Server Exchange 2003 nên không cần loại bỏ các bản update Link State. Nếu bạn muốn thiết lập nhiều hơn một bộ kết nối nhóm định tuyến, bạn có thể tham khảo phần hướng dẫn loại bỏ phần update Link State.

Chuẩn bị Active Directory

Sau khi các yêu cầu hệ thống ở trên đã được đáp ứng đầy đủ, chúng ta có thể tiếp tục với bước chuẩn bị cho Active Directory, dùng các khoá biến đổi Setup.exe Exchange 2007 tương ứng. Exchange 2007 Setup gồm một vài biến đổi, chúng ta sẽ xem xét từng biến đổi đó để chuẩn bị về Active Directory.

Quan trọng:
Từng biến đổi chúng ta sẽ xem xét sau đây được chạy tự động trong quá trình triển khai server Exchange 2007 đầu tiên ở tổ chức kế thừa Exchange. Vì thế không bắt buộc bạn phải chạy chúng trước khi cài đặt Exchange 2007, nhưng tuỳ thuộc vào kích cỡ cũng như tô-pô mạng trong môi trường, có thể bạn sẽ cần chuẩn bị Active Directory đầu tiên dùng các biến đổi này trước khi bắt đầu quá trình triển khai thực sự.

Prepare Legacy Exchange Permissions

Điều đầu tiên chúng ta cần làm khi triển khai Exchange 2007 trong tổ chức Exchange kế thừa là chạy Setup.com /PrepareLegacyExchangePermissions. Điều này nhằm tăng các quyền Exchange cụ thể trong tên miền thư mục Active có một hay một số Server Exchange 2000/2003 vấn còn tồn tại hoặc nơi DomainPrep Exchange 2000/2003 được thực thi. Lý do chúng ta phải chạy Setup.com /PrepareLegacyExchangePermissions là do Recipient Update Service Exchange 2003 hoặc Exchange 2000 không thực hiện chức năng chính xác sau khi giản đồ Active Directory được update với phân phối cụ thể Exchange 2007.

Chú ý:
Bạn có thể tham khảo thêm phần giải thích chi tiết lý do vì sao Setup.com /PrepareLegacyExchangePermissions phải được chạy trong tên miền Active Directory có một hoặc một số Server Exchange 2000 hoặc Exchange 2003 còn tồn tại; hoặc tại nơi DomainPrep Exchange 2000, 2003 được thực thi trong bài này ở phần Exchange 2007 Online Documentation.

Để chạy Setup.com /PrepareLegacyExchangePermissions, bạn phải mở cửa sổ lệnh Command Promp và xác định vị trí thư mục, chia sẻ mạng hoặc thiết bị DVD chứa file Exchange 2007 Setup. Sau đó đơn giản chỉ cần gõ Setup.com /PrepareLegacyExchangePermissions và ấn Enter như trong hình 1.4:

Hình 1.4: Chạy Setup.com với /PrepareLegacyExchangePermissions Switch

Chú ý:
Có thể một số bạn muốn chuẩn bị tên miền Active Directory trước khi cài đặt phiên bản 64-bit của Windows Server 2003 trên một server trong Active Directory Forest, và do đó không thể chạy Setup.com /PrepareLegacyExchangePermissions với phiên bản 64-bit của Exchange 2007. Đó là do bạn chưa có bất kỳ phiên bản x64-bit nào của một Server Windows 2003 được triển khai cả. Nhưng đừng sợ, bạn được hỗ trợ đầy đủ để dùng phiên bản 32-bit của Exchange 2007 và chuẩn bị cho môi trường Active Directory sản xuất của bạn. Như đã được đề cập đến trong phần giới thiệu, phiên bản 32-bit của Exchange 2007 được hỗ trợ đầy đủ trong môi trường sản xuất, khi nói đến nhiệm vụ quản lý và việc chuẩn bị Active Directory được xem như là một nhiệm vụ quản lý.

Prepare Schema

Lệnh chạy tiếp theo để chuẩn bị cho môi trường là Setup.com /PrepareSchema. Lệnh này sẽ kết nối tới giản đồ chủ Domain Controller và nhập các file LDAP để update giản đồ với các phân phối cụ thể Exchange 2007. Muốn thực hiện điều này, bạn mở cửa sổ lệnh Command Prompt và gõ Setup.com /PrepareSchema. Sau đó bấm Enter như chúng ta đã làm với các khoá chuyển đổi trước. Quá trình cài đặt Setup sẽ update phần giản đồ cần thiết như trong hình minh hoạ 1.5.

Hình 1.5: Chạy Setup.com với khoá chuyển đổi PrepareSchema Switch

Cũng giống như trong trường hợp với các lệnh trước, lệnh này cũng có thể được thực hiện với phiên bản 32-bit của Exchange 2007.

Prepare AD

Lệnh Setup.com /PrepareAD được dùng để cấu hình các đối tượng Exchange Global trong Active Directory, tạo các nhóm Exchange Universal Security Group (USG) trong tên miền gốc và chuẩn bị cho tên miền hiện thời. Các đối tượng mở rộng nằm dưới phần lưu trữ tổ chức Exchange. Ngoài ra, lệnh này còn tạo Exchange 2007 Administrative Group với tên gọi Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) và tạo nhóm định hướng Exchange 2007 với tên gọi Exchange Routing Group (DWBGZMFD01QNBJR).

Có một số điểm bạn nên thận trọng, Exchange 2007 không dùng các nhóm Routing Group và Administrative Group như trong Exchange 2000 và Exchange 2003. Administrative Group đã được loại bỏ hoàn toàn và phần định hướng thư tín trong Exchange 2007 dựa trên các mặt Active Directory Site. Nhưng để Exchange 2007 cùng tồn tại với Exchange 2000 và Exchange 2003, Exchange phải tạo các nhóm Administrative Group và Routing Group đã được đề cập. Nhưng các nhóm này chỉ có thể xem được trong phần quản lý hệ thống (System Manager) của Exchange 2000 và 2003 hoặc thông qua ADSIEdit như trong hình minh hoạ 1.6 và 1.7 dưới đây.

Hình 1.6: Administrative Group và Routing Group của Exchange 2007 trong Exchange 2003 System Manager.

Hình 1.7: Administrative Group và Routing Group của Exchange 2007 trong ADSIEdit.

Bạn có thể chạy lệnh Setup.com /PrepareAD trước khi chạy /PrepareLegacyExchangePermissions/PrepareSchema. Khi đó các lệnh /PrepareLegacyExchangePermissions/PrepareSchema sẽ được thực hiện tự động.

Chú ý:
Tạm bằng lòng với các khoá biến đổi tẻ nhạt này, bây giờ là thời gian ngừng lại để vui một chút! Bạn có biết rằng mặc dù xây dựng mã nguồn cho một sản phẩm như Exchange 2007 có nhiều việc rất khó, nhưng Exchange Product Group (nhóm phát triển sản phẩm Exchange) luôn dành ra thời gian để hài hước. Bây giờ, bạn hãy sử dụng GUID trong nhóm quản trị Administrative Group ở trên (hình 1.6) và chuyển từng từ lên phía trên. Cũng thực hiện như thế với GUID của nhóm định hướng Exchange Routing Group (hình 1.7) nhưng chuyển chúng xuống dưới. Bạn hãy xem chúng dịch thành cái gì.

Để chạy lệnh này, mở cửa sổ lệnh Command Prompt và gõ Setup.com /PrepareAD,sau đó ấn Enter . Bây giờ quá trình cài đặt sẽ cấu hình tổ chức cần thiết như trong hình 1.8:

Hình 1.8: Chạy Setup.com với khoá chuyển đổi PrepareAD Switch

PrepareDomain và PrepareAllDomains

Bạn cũng có thể dùng Setup.com /PrepareDomainSetup.com /PrepareAllDomains lần lượt để chuẩn bị một tên miền cục bộ hoặc chuẩn bị toàn bộ tên miền trong Active Directory. Các khoá biến đổi này sẽ thiết lập quyền hạn trên nơi lưu trữ tên miền (Domain) cho Server Exchange, Exchange Organization Administrator (quản trị viên tổ chức Exchange), Authenticated User (người dùng có thẩm quyền) và Exchange Mailbox Administrator (quản trị viên dịch vụ Mailbox Exchange). Chúng tạo nơi lưu trữ các đối tượng hệ thống Microsoft Exchange System Object nếu chưa tồn tại và thiết lập quyền hạn trên nơi lưu trữ này cho Server Exchange, Exchange Organization Administrator và Authenticated User. Đồng thời nhóm mở rộng tên miền mới trong tên miền hiện tại, gọi là Exchange Install Domain Servers cũng được tạo. Nhóm Exchange Install Domain Servers sẽ được thêm vào Exchange Servers USG trong domain gốc.

Với các lệnh này, chúng ta cũng cần chạy trong cửa sổ lệnh Command Prompt như trong hình minh hoạ 1.9:

Hình 1.9: Chạy Setup.com với khoá chuyển đổi PrepareDomain Switch

Toàn bộ phần một của loạt bài này hướng dẫn về cách chuyển tiếp từ Exchange 2000 hoặc 2003 lên Exchange 2007 trong cùng một Active Directory Forest đã được giới thiệu với các bạn. Trong phần hai, chúng ta sẽ tiếp tục với việc chuẩn bị server mới cho Exchange 2007 và sau đó tiến hành cài đặt Exchange 2007 thực.

Xem tiếp phần II

Thứ Ba, 23/01/2007 11:54
31 👨 1.568
0 Bình luận
Sắp xếp theo