Cách chọn vị trí cài đặt ứng dụng trong Windows 10

Bắt đầu với Windows 10 bản build 15042, bạn có thể chọn nơi để cài đặt ứng dụng. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách chọn nơi có thể cài đặt ứng dụng cho tất cả người dùng trong Windows 10.

Lưu ý:

  • Bạn phải đăng nhập với tư cách admin để có thể chọn nơi cài đặt ứng dụng.
  • Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 trên thiết bị ARM, thiết bị sẽ chỉ có thể cài đặt ứng dụng từ Microsoft Store.

Chọn nơi có thể cài đặt ứng dụng trong Settings

1. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng Apps.

2. Nhấp vào Apps & features ở bên trái, chọn Anywhere (mặc định); Anywhere, but let me know if there's a comparable app in the Microsoft Store; Anywhere, but warn me before installing an app that's not from the Microsoft Store hoặc The Microsoft Store only, tùy thuộc vào những gì bạn muốn từ menu drop-down Choose where to get apps ở bên phải.

Cài đặt Choose where to get apps sẽ không khả dụng nếu bạn hiện đang đăng nhập với tư cách người dùng thông thường. Cài đặt này chỉ có sẵn cho admin.

3. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Chọn nơi có thể cài đặt ứng dụng trong Settings
Chọn nơi có thể cài đặt ứng dụng trong Settings

Chọn nơi cài đặt ứng dụng thông qua policy trong Local Group Policy Editor

Local Group Policy Editor chỉ khả dụng trong các phiên bản Windows 10 Pro, Enterprise và Education.

1. Mở Local Group Policy Editor.

2. Điều hướng đến vị trí bên dưới trong ngăn bên trái của Local Group Policy Editor.

Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender SmartScreen > Explorer
Điều hướng đến đúng vị trí trong Local Group Policy Editor
Điều hướng đến đúng vị trí trong Local Group Policy Editor

3. Trong bảng điều khiển bên phải của Explorer trong Local Group Policy Editor, hãy nhấp đúp vào policy Configure App Install Control để chỉnh sửa nó.

4. Thực hiện bước 5 (mặc định) hoặc bước 6 (để chỉ định) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

5. Nếu không chỉ định nơi có thể cài đặt ứng dụng, chọn Not Configured hoặc Disabled, nhấn OK và chuyển sang bước 7 bên dưới. Not Configured là cài đặt mặc định.

6. Để chỉ định nơi có thể cài đặt ứng dụng, tích vào Enabled, chọn một trong các cài đặt bên dưới, nhấn vào OK và chuyển sang bước 7 bên dưới.

  • Turn off app recommendations
  • Show me app recommendations (default)
  • Warn me before installing apps from outside the Store
  • Allow apps from the Store only
Tích vào Enabled và chọn một trong các cài đặt bên dưới
Tích vào Enabled và chọn một trong các cài đặt bên dưới

7. Đóng Local Group Policy Editor.

Xem thêm:

Thứ Ba, 06/10/2020 15:41
51 👨 1.054
0 Bình luận
Sắp xếp theo