Hướng dẫn cấu hình L2TP cho Xiaomi Mi Router 3

Trong bài viết này, Quantrimang sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước về cách thiết lập VPN trên router Xiaomi bằng giao thức L2TP. Để biết thêm thông tin về giao thức L2TP, hãy xem bài viết: L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) là gì?

Tạo cài đặt cấu hình thủ công KeepSolid VPN Unlimited để thiết lập Mi Router

Lúc đầu, bạn cần nhận cài đặt cấu hình thủ công trong KeepSolid User Office, cài đặt này sẽ bao gồm thông tin đăng nhập và mật khẩu cho kết nối L2TP, cũng như tên miền của server.

Cách tạo cấu hình VPN theo cách thủ công

Bắt đầu bằng cách đăng nhập vào User Office, nhấn Manage cho dịch vụ KeepSolid VPN Unlimited và làm theo một vài bước đơn giản:

1. Chọn một thiết bị

Chọn một thiết bị
Chọn một thiết bị

Chọn một thiết bị từ danh sách hoặc tạo một thiết bị mới. Nếu bạn hết chỗ trống, hãy xóa thiết bị cũ hoặc mua thêm chỗ trống.

2. Chọn vị trí máy chủ mong muốn

KeepSolid VPN Unlimited cung cấp nhiều loại máy chủ, cụ thể là hơn 500 máy chủ tại hơn 80 vị trí. Trong trường hợp này, hãy để nó là Germany.

3. Chọn giao thức VPN

Chọn giao thức VPN
Chọn giao thức VPN

Đối với giao thức IKEv2, bạn cũng cần chỉ định nền tảng thiết bị của mình.

4. Tạo cấu hình

Tạo cấu hình
Tạo cấu hình

Nhấn Generate và bạn sẽ nhận được tất cả dữ liệu cần thiết để thiết lập kết nối VPN.

Dữ liệu này bao gồm: Thông tin đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ máy chủ, v.v..., sẽ có sẵn ở cả dạng văn bản và mã QR. Đối với IKEv2 trên Windows và OpenVPN trên bất kỳ nền tảng nào, bạn cũng sẽ được đề xuất tải xuống file cấu hình.

Tất cả dữ liệu cần thiết để thiết lập kết nối VPN
Tất cả dữ liệu cần thiết để thiết lập kết nối VPN

Thiết lập kết nối L2TP VPN trên router Xiaomi

1. Truy cập bảng điều khiển Xiaomi Mi router tại http://miwifi.com/. Trong trường hợp bạn đăng nhập vào bảng điều khiển lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu đặt mật khẩu.

2. Ở cuối bảng điều khiển, nhấp vào Advanced và chuyển đến phần VPN.

Nhấp vào Advanced
Nhấp vào Advanced

3. Nhấp vào Add service.

4. Điền vào các trường trên màn hình Add service như sau:

  • Name: Nhập tên tùy chỉnh cho kết nối VPN. Trong ví dụ này, đó là VPN_Unlimited.
  • Protocol type: Chọn L2TP.
  • Server: Nhập tên miền của máy chủ VPN đã chọn.
  • Username: Dán thông tin đăng nhập từ các cấu hình thủ công KeepSolid VPN Unlimited mà bạn đã tạo trước đó trong User Office.
  • Password: Dán mật khẩu từ cài đặt cấu hình thủ công của bạn.

5. Sau khi hoàn thành, hãy nhấp vào Save.

Nhấp vào Save
Nhấp vào Save

Kết nối với máy chủ VPN qua Xiaomi Mi Router 3

(Các) kết nối VPN bạn đã tạo sẽ được liệt kê trong VPN. Nhấp vào Connect và đợi kết nối VPN được thiết lập.

Nhấp vào Connect
Nhấp vào Connect

Sau khi kết nối được thiết lập thành công, trạng thái sẽ thay đổi thành Connected.

Nếu bạn muốn router Xiaomi Mi 3 của mình tự động kết nối với VPN sau khi khởi động lại, hãy chọn hộp bên cạnh Connect automatically when the device is on.

Ngắt kết nối khỏi máy chủ VPN qua Xiaomi Mi Router 3

Ngắt kết nối khỏi máy chủ VPN qua Xiaomi Mi Router 3
Ngắt kết nối khỏi máy chủ VPN qua Xiaomi Mi Router 3

Để ngắt kết nối khỏi máy chủ VPN, trong cài đặt Advanced > VPN của router Xiaomi, chỉ cần nhấp vào Disconnect và đợi cho đến khi kết nối bị vô hiệu hóa.

Thứ Năm, 17/12/2020 11:39
51 👨 1.361
0 Bình luận
Sắp xếp theo