Cách cài đặt từ điển trong Linux Terminal

Học từ mới có thể là một quá trình khó khăn. Rất may, Internet có nhiều công cụ mạnh mẽ giúp hợp lý hóa các quy trình như vậy. Thậm chí, Google còn cung cấp cho bạn định nghĩa từ ngay trong kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên, ngay cả Google cũng không thể giúp gì khi bạn mắc kẹt trong tình trạng ngoại tuyến.

Một tiện ích từ điển được lưu trữ cục bộ thực sự có thể hữu ích khi không có từ điển nào khác (thậm chí ngay cả khi có). Có rất nhiều tùy chọn trong thế giới phần mềm Linux. Trong số này, có một tùy chọn chạy khá “mượt mà” từ terminal hệ thống, có tên gọi SDCV.

SDCV là gì?

SDCV là phiên bản dòng lệnh của ứng dụng từ điển GUI mở rộng StarDict phổ biến. SDCV là viết tắt của StarDict Console Version. Bản thân StarDict chạy trên tất cả các hệ điều hành chính, bao gồm Windows, BSD và Linux.

Điều làm cho StarDict cũng như SDCV trở nên đặc biệt là có một tập hợp lớn các file từ điển để kết hợp với chức năng tra cứu của nó. Đối với những người dùng nâng cao, tùy chọn tạo thủ công một từ điển cũng có sẵn.

Ngoài tiềm năng tìm kiếm đồng thời nhiều từ điển cùng một lúc, SDCV cũng được hưởng lợi từ các mẫu tìm kiếm có thể cấu hình.

Cài đặt SDCV

Việc cài đặt SDCV rất đơn giản trong Ubuntu với tiện ích apt và nó cũng có sẵn trong kho lưu trữ Debian. Đây là lệnh để cài đặt SDCV trong Ubuntu:

sudo apt-get install sdcv
Cài đặt SDCV
Cài đặt SDCV

Sau khi cài đặt, SDCV có thể được gọi, nhưng không có bất cứ thứ gì để cung cấp nếu chưa cài đặt bất kỳ từ điển nào.

Cài đặt file từ điển

Đầu tiên, bạn sẽ cần tìm một file từ điển mà SDCV có thể xử lý (định dạng DICT). May mắn thay, có một số tùy chọn tuyệt vời được liên kết trong trang chủ của StarDict.

Bài viết sẽ sử dụng Collaborative International Dictionary of English cho ví dụ này.

File này được nén dưới dạng tarball. Bạn cần phải giải nén nó và đặt vào thư mục bên phải để SDCV nhận ra nó. Đoạn code sau hoàn thành cả hai nhiệm vụ cùng một lúc:

sudo tar -xjvf YOURFILEGOESHERE -C /usr/share/stardict/dic
Cài đặt file từ điển
Cài đặt file từ điển

Để sử dụng code ở trên, hãy thay thế “YOURFILEGOESHERE” bằng tên đầy đủ và phần mở rộng của file tar bạn đã tải xuống. Lệnh sẽ trích xuất các file chứa bên trong vào thư mục từ điển được chia sẻ của SDCV và StarDict tại /usr/share/stardict/dic.

Chạy tìm kiếm

Bây giờ, bạn có thể chạy SDCV từ terminal bằng lệnh sau (thay đổi “WORD” thành từ bạn muốn tra cứu):

sdcv WORD
Chạy tìm kiếm
Chạy tìm kiếm

Nếu SDCV đưa ra nhiều tùy chọn, bạn có thể chỉ định điều mà bạn quan tâm đến bằng cách chọn số của nó.

Chỉ định tùy chọn bằng cách chọn số
Chỉ định tùy chọn bằng cách chọn số

Wikit

Là một bổ sung hữu ích cho SDCV, bạn cũng có thể sử dụng một công cụ dòng lệnh khác cho các truy vấn thông tin có tên là Wikit.

Wikit cho phép bạn nhanh chóng tìm kiếm Wikipedia từ terminal và xem bản tóm tắt cho bất kỳ thuật ngữ nào có trong từ điển bách khoa toàn thư do cộng đồng duy trì này.

Lưu ý: Wikit yêu cầu Node.js (và npm) phải được cài đặt trên hệ thống và không hoạt động ngoại tuyến. Để cài đặt Node.js và npm cho Ubuntu, hãy sử dụng code sau:

https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
Wikit yêu cầu Node.js và npm
Wikit yêu cầu Node.js và npm

Để cài đặt Wikit, chỉ cần sử dụng lệnh sau:

npm i wikit -g
Cài đặt Wikit
Cài đặt Wikit

Khi đã cài đặt Wikit, bạn có thể gọi nó bằng lệnh sau (thay đổi SEARCH_PHRASE thành cụm từ tìm kiếm của riêng bạn):

wikit SEARCH_PHRASE
Gọi Wikit
Gọi Wikit

Với SDCV và Wikit, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin và định nghĩa cho hầu hết mọi thứ. Hãy thử thêm các file từ điển bổ sung vào thư viện SDCV của bạn để tìm kiếm ngoại tuyến rộng hơn nhé!

Thứ Hai, 30/03/2020 16:25
51 👨 969
0 Bình luận
Sắp xếp theo