Cách cài đặt template Microsoft Edge Group Policy trên Windows 10

Trên Windows 10, bạn có thể tải xuống và cài đặt các template group policy để quản lý cài đặt Microsoft Edge và hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn quy trình thực hiện.

Các template quản trị, đúng như tên của nó, là những template chứa các Group Policy Object (GPO), cho phép bạn thay đổi cài đặt hệ thống chi tiết hơn bằng cách sử dụng Local Group Policy Editor. Mặc dù hầu hết các đối tượng group policy đã có sẵn trên Windows 10, nhưng đối với phiên bản Chromium của Microsoft Edge, bạn phải tải xuống và cài đặt các template theo cách thủ công.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các bước tải xuống và cài đặt các template policy để quản lý phiên bản Chromium của Microsoft Edge với Local Group Policy Editor trên Windows 10.

Cài đặt các template group policy cho Microsoft Edge

Để cài đặt các template policy nhằm quản lý Microsoft Edge thông qua Local Group Policy Editor, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Microsoft Edge cho trang web doanh nghiệp.

2. Trong phần “Policy File”, hãy nhấp vào nút Download.

3. Chọn phiên bản Microsoft Edge. (Thông thường, bạn muốn sử dụng phiên bản ổn định mới nhất có sẵn).

4. Chọn bản build (phiên bản mới nhất có sẵn).

5. Chọn nền tảng. Ví dụ: Windows 64-bit.

6. Nhấp vào tùy chọn Get policy files.

Nhấp vào tùy chọn Get policy files
Nhấp vào tùy chọn Get policy files

7. Nhấp vào nút Accept & download.

8. Nhấp đúp để mở file MicrosoftEdgePolicyTemplates.zip.

9. Nhấp vào nút Extract all từ tab “Compressed Folder Tools”.

Nhấp vào nút Extract all từ tab “Compressed Folder Tools”
Nhấp vào nút Extract all từ tab “Compressed Folder Tools”

10. (Tùy chọn) Chọn vị trí để giải nén file..

11. Chọn tùy chọn Show extracted files when complete.

12. Nhấp vào nút Extract.

Nhấp vào nút Extract
Nhấp vào nút Extract

13. Duyệt qua đường dẫn sau bên trong thư mục “MicrosoftEdgePolicyTemplates” (đã giải nén):

windows\admx

14. Chọn các file msedge.admxmsedgeupdate.admx, rồi nhấp vào tùy chọn Copy từ tab “Home”.

Chọn các file msedge.admx và msedgeupdate.admx
Chọn các file msedge.admx và msedgeupdate.admx

Mẹo nhanh: Bạn chỉ cần sao chép file “msedgeupdate.admx”, nếu muốn kiểm soát cài đặt cập nhật của Microsoft Edge.

15. Duyệt đến đường dẫn sau:

C:\Windows\PolicyDefinitions

16. Nhấp vào nút Paste từ tab “Home”.

Nhấp vào nút Paste từ tab “Home”
Nhấp vào nút Paste từ tab “Home”

17. Trong thư mục “admx”, bên trong thư mục “MicrosoftEdgePolicyTemplates”, hãy mở thư mục ngôn ngữ đại diện cho ngôn ngữ của bạn. Ví dụ: en-US.

18. Chọn các file msedge.admlmsedgeupdate.adml, rồi nhấp vào tùy chọn Copy từ tab “Home”.

Chọn các file msedge.adml và msedgeupdate.adml
Chọn các file msedge.adml và msedgeupdate.adml

Mẹo nhanh: Bạn chỉ cần sao chép file “msedgeupdate.adml” nếu bạn cũng sao chép file ở bước số 12.

19. Duyệt đến đường dẫn phù hợp với ngôn ngữ của bạn:

C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US

Trong lệnh trên, hãy đảm bảo thay đổi en-US thành thư mục phù hợp với ngôn ngữ của bạn.

20. Nhấp vào nút Paste từ tab “Home”.

Nhấp vào nút Paste
Nhấp vào nút Paste

Xem các policy kiểm soát Microsoft Edge

Sau khi bạn hoàn tất các bước, các policy mới để kiểm soát Microsoft Edge sẽ có sẵn trong Local Group Policy Editor bên trong đường dẫn Computer Configuration > Administrative Templates and User Configuration > Administrative Templates. Và bạn có thể quản lý nhiều khía cạnh của trình duyệt, bao gồm chế độ IE, khôi phục về phiên bản trước, quản lý cài đặt cập nhật và kiểm soát quyền truy cập vào rất nhiều tính năng.

Thông thường, bạn sẽ thấy 3 phần khác nhau sau khi cài đặt template, bao gồm Microsoft Edge, Microsoft Edge – Default Settings và Microsoft Edge Update.

  • Thư mục Microsoft Edge bao gồm các policy bắt buộc mà người dùng không thể sửa đổi.
  • Thư mục Microsoft Edge - Default Settings chứa các cài đặt được đề xuất mà bạn có thể đặt làm mặc định và người dùng có thể thay đổi thành cài đặt khác.
  • Thư mục Microsoft Edge Update có tất cả các cài đặt để quản lý những bản cập nhật cho trình duyệt, bao gồm cả khả năng tắt cập nhật hoàn toàn.

Sau khi thực hiện thay đổi policy, bạn có thể xác nhận bằng cách duyệt đến trang edge://policy để xem tất cả các policy đã được áp dụng cho trình duyệt.

Hướng dẫn này tập trung vào Windows 10, nhưng bạn có thể tham khảo các bước này cho tất cả các phiên bản Windows được hỗ trợ. Ngoài ra, những hướng dẫn này nhằm mục đích thêm các template quản trị trên một máy tính riêng lẻ, nhưng nếu bạn đang sử dụng Active Directory và cần cấu hình một nhóm thiết bị, có lẽ việc thêm các template thông qua Active Directory là một cách tiếp cận hiệu quả hơn.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 20/11/2020 08:07
52 👨 1.579
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10