Cách cài đặt và sử dụng AnyDesk trên Linux

AnyDesk, giống như các chương trình remote desktop khác, cho phép bạn truy cập và điều khiển các máy ở xa từ hệ thống cục bộ của mình. Bạn có thể chia sẻ file với hệ thống từ xa, khởi chạy ứng dụng trên đó, trò chuyện với người dùng ở đầu bên kia và thậm chí chia sẻ màn hình của bạn.

Với AnyDesk, bạn có thể đưa desktop của hệ thống từ xa lên màn hình thiết bị cục bộ của mình và làm việc trên đó như thể bạn đang ngồi trước nó. Tất cả những gì bạn cần là cài đặt và chạy AnyDesk trên cả hệ thống cục bộ và từ xa.

Hãy xem cách cài đặt và sử dụng AnyDesk trên Linux.

Cài đặt AnyDesk trên Ubuntu, Debian hoặc Linux Mint

AnyDesk không có sẵn trong kho mặc định của các bản phân phối dựa trên Debian. Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt nó từ kho AnyDesk hoặc sử dụng gói DEB có sẵn trên trang web AnyDesk.

Thực hiện theo một trong các phương pháp sau để cài đặt AnyDesk trên những bản phân phối dựa trên Debian như UbuntuLinux Mint.

1. Thông qua kho lưu trữ AnyDesk

Để cài đặt AnyDesk từ kho lưu trữ chính thức, trước tiên bạn cần thêm kho lưu trữ và key GPG của nó. Để thêm key GPG, hãy mở terminal và chạy:

wget -qO - https://keys.anydesk.com/repos/DEB-GPG-KEY | sudo apt-key add -

Thêm kho lưu trữ vào danh sách nguồn của hệ thống của bạn bằng cách chạy:

echo "deb http://deb.anydesk.com/ all main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/anydesk-stable.list

Sau khi hoàn tất, hãy cập nhật chỉ mục gói APT bằng:

sudo apt update

Bây giờ, bạn có thể cài đặt AnyDesk trên hệ thống của mình bằng cách sử dụng:

sudo apt install anydesk

2. Sử dụng gói DEB AnyDesk

Để cài đặt AnyDesk bằng gói DEB, hãy tải xuống gói cài đặt từ trang web AnyDesk:

Sau đó sử dụng lệnh dpkg để cài đặt gói DEB:

sudo dpkg -i anydesk_*_amd64.deb

Trong trường hợp bạn nhận được bất kỳ lỗi nào liên quan đến dependency, hãy chạy:

sudo apt -f install

Cài đặt AnyDesk trên hệ thống dựa trên RHEL và openSUSE

Trên các bản phân phối dựa trên openSUSE và RPM như RHEL, CentOS và Fedora, bạn có thể cài đặt AnyDesk bằng cách thêm kho lưu trữ RPM rồi cài đặt nó bằng trình quản lý gói mặc định.

Tạo file repo AnyDesk.repo trong thư mục /etc/yum.repos.d bằng nano, Vim hoặc bất kỳ trình soạn thảo nào khác:

sudo nano /etc/yum.repos.d/AnyDesk.repo

Đối với openSUSE, hãy tạo file repo này trong thư mục terminal hiện tại của bạn bằng cách chạy:

sudo nano AnyDesk.repo

Thêm các dòng sau vào file:

[anydesk]
name=AnyDesk - stable
baseurl= 
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://keys.anydesk.com/repos/RPM-GPG-KEY

Tùy thuộc vào bản phân phối Linux mà bạn sử dụng, hãy chỉnh sửa dòng baseurl trong file trên thành như sau:

Trên RHEL:

baseurl=http://rpm.anydesk.com/rhel/$releasever/$basearch/

Trên CentOS:

baseurl=http://rpm.anydesk.com/centos/$releasever/$basearch/

Trên Fedora:

baseurl=http://rpm.anydesk.com/fedora/$basearch/

Trên openSUSE:

baseurl=http://rpm.anydesk.com/opensuse/$basearch/

Sau khi hoàn tất, hãy lưu và đóng file. Sau khi tạo các file kho lưu trữ, bạn có thể cài đặt AnyDesk bằng trình quản lý gói của hệ thống.

Để cài đặt AnyDesk trên RHEL/CentOS/Fedora, hãy sử dụng lệnh dnf:

sudo dnf install anydesk

Trên các bản phân phối cũ hơn như CentOS 7, RHEL 7 và Fedora 21, bạn có thể sử dụng YUM để cài đặt AnyDesk:

sudo yum install anydesk

Để cài đặt AnyDesk trên openSUSE, trước tiên bạn cần thêm kho lưu trữ vào kho phần mềm của hệ thống:

zypper addrepo --repo AnyDesk.repo

Sau đó, bạn có thể cài đặt AnyDesk trên hệ thống của mình bằng Zypper:

sudo zypper install anydesk

Cách sử dụng AnyDesk trên Linux

Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo rằng AnyDesk đã được cài đặt và chạy trên cả hệ thống cục bộ và hệ thống từ xa. Khởi chạy AnyDesk từ menu ứng dụng để bắt đầu.

Ở phía bên trái của giao diện AnyDesk, bạn sẽ thấy một số có 9 chữ số trong Your Address. Đây là ID của hệ thống cục bộ nơi bạn đang ngồi. Bạn sẽ cần chia sẻ ID này với người khác nếu muốn họ kết nối với hệ thống của bạn. Tương tự, nếu bạn cần kết nối với một hệ thống từ xa, bạn sẽ cần ID của họ.

Để kết nối với hệ thống khác, hãy nhập ID của hệ thống đó vào trường Remote Desk trên cửa sổ AnyDesk cục bộ của bạn và nhấp vào Connect.

Kết nối hệ thống từ xa bằng AnyDesk
Kết nối hệ thống từ xa bằng AnyDesk

Nếu ID được cung cấp hợp lệ, bạn cần chấp nhận yêu cầu kết nối trên máy kia. Sau khi chấp nhận yêu cầu, kết nối sẽ được thiết lập.

Lời nhắc yêu cầu kết nối AnyDesk trên hệ thống từ xa
Lời nhắc yêu cầu kết nối AnyDesk trên hệ thống từ xa

Bạn cũng có thể thiết lập quyền truy cập không giám sát nếu không có ai ở hệ thống từ xa chấp nhận kết nối về mặt vật lý. Trên hệ thống bạn muốn truy cập từ xa, hãy mở AnyDesk và nhấp vào Set Password. Thao tác này sẽ mở cửa sổ Settings.

Trong tab Security, chọn hộp Enable unattended access. Sau đó đặt mật khẩu cho nó. Từ nay trở đi, khi cần kết nối với hệ thống từ xa này, bạn sẽ chỉ phải sử dụng mật khẩu này.

Thứ Hai, 25/09/2023 10:34
51 👨 1.957
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux