Cách tính BHXH 1 lần, hưởng BHXH 1 lần mới nhất

Việc biết cách tính BHXH 1 lần sẽ giúp người lao động dễ dàng biết được số tiền BHXH mà mình nhận được là bao nhiêu, khi không có nhu cầu đóng BHXH nữa. Theo quy định Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động có quyền rút tiền bảo hiểm xã hội một lần nếu sau 12 tháng không có nhu cầu tiếp tục đóng hoặc không tham gia BHXH nữa. Dưới đây là thông tin chi tiết và cách tính BHXH 1 lần.

Hướng dẫn sử dụng công cụ tính BHXH 1 lần trực tuyến

Với công cụ tính tiền bảo hiểm xã hội một lần trên đây thì bạn sẽ có ngay được số tiền mình nhận BHXH 1 lần là bao nhiêu.

Chúng ta có thể thêm nhiều giai đoạn đóng BHXH khác nhau bằng cách nhấn vào Thêm giai đoạn. Với đối tượng thai sản thì nhấn vào ô Giai đoạn thai sản để thêm thời gian.

Thêm giai đoạn đóng BHXH

Nếu muốn xóa giai đoạn nào đã thêm thì bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa là được.

Xóa giai đoạn đã thêm

Bạn điền đầy đủ thông tin về quá trình cũng như giai đoạn đóng BHXH rồi nhấn vào nút Tính BHXH. Công cụ sau đó sẽ hiển thị số tiền BHXH 1 lần. Đặc biệt bên dưới sẽ có chi tiết cách tính tiền BHXH cho từng giai đoạn, từng năm khác nhau để bạn có thể tham khảo.

Số tiền BHXH nhận 1 lần

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần

Theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định mức hưởng BHXH một lần cụ thể như sau:

Mức hưởng = (1,5 x MBQTL x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x MBQTL x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014)

Trường hợp chưa đóng đủ 1 năm thì mức hưởng bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương

MBQTL là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

MBQTL = (Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng/thu nhập tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm) ÷ Tổng số tháng đóng BHXH

Cách tình hưởng trợ cấp BHXH 1 lần được tính theo số năm tham gia BHXH.

Lưu ý:

  • Thời gian tham gia BHXH lẻ: từ 1-6 tháng tính 1/2 năm, từ 7-11 tháng tính 1 năm.
  • Mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện (trừ trường hợp bị bệnh hiểm nghèo).

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH

Sẽ có 2 mức điều chỉnh thu nhập tháng đóng BHXH cho 2 đối tượng là tham gia BHXH bắt buộc và tham gia BHXH tự nguyện.

Dành cho đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Mức điều chỉnh cho đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Dành cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Mức điều chỉnh cho đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Lưu ý: Tại thời điểm muốn nhận BHXH 1 lần nếu có tháng lẻ người lao động nên cố gắng đóng từ 7 tháng trở lên để được tính tròn là 1 năm đóng BHXH.

0 Bình luận
Sắp xếp theo