Cách thêm Admin vào nhóm chat Skype

Khi không có quản trị hoặc đã rời đi

Các nhóm chat như nhóm chat Facebook hay nhóm chat Skype đều có Admin quản lý để kiểm soát các thành viên trong nhóm và thực hiện nhiều quyền quản lý khác. Tuy nhiên vì lý do nào đó mà người quản trị đó không còn ở trong nhóm thì làm cách nào để thêm một người mới thành Admin nhóm?

Với nhóm chat Skype chúng ta có thể thêm một người mới trở thành quản trị viên với cách làm rất nhanh, đơn giản thông qua câu lệnh. Có nhiều câu lệnh Skype hỗ trợ bạn khi chat, cũng như thực hiện các thao tác khác trên Skype như lệnh đổi tên nhóm chat, lệnh thêm thành viên vào nhóm, lệnh hiện thành viên nhóm,… Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thêm Admin vào nhóm Skype.

Hướng dẫn thêm Admin vào nhóm chat Skype

Bước 1:

Trước hết chúng ta phải biết tên Skype của người muốn cấp quyền làm Admin. Bạn nhấn vào tên người muốn chọn làm Admin để hiển thị giao diện thông tin về người đó.

Tên tài khoản

Trong giao diện thông tin kéo xuống dưới tới phần Profile chúng ta sẽ nhìn thấy phần Skype Name chính là tên Skype của tài khoản này.

Tên tài khoản Skype

Bước 2:

Quay trở lại nhóm chat Skype, rồi nhập dấu / vào khung chat và chúng ta sẽ thấy danh sách các lệnh thực hiện trên Skype bao gồm lệnh gán quyền Admin cho 1 người. Click chuột vào lệnh /setrole [Skye Name] [Admin/User].

Lệnh gán quyền Admin

Bước 3:

Bạn nhập tên tài khoản Skype muốn đưa thành quản trị viên của nhóm và nhấn Enter để thực hiện lệnh.

Nhập tên Skype

Ngay sau đó chúng ta cũng thấy thông báo tài khoản Skype mới đã trở thành Admin của nhóm chat Skype.

Thông báo thành Adminn

Nếu bạn muốn đưa người đó hoặc bất kỳ ai từ Admin thành User thì nhập lệnh /setrole [Skye Name] [User] và nhấn Enter.

Gán thành User

Kết quả bạn cũng nhận được thông báo đã chuyển vị trí của người đó là User.

Thông báo thành User

Để xem vai trò của các thành viên trong nhóm chat chúng ta nhập lệnh /showmembers rồi nhấn Enter.

Xem thành viên

Kết quả hiển thị đầy đủ các thành viên trong nhóm chat với vai trò của từng người trong nhóm chat Skype.

Danh sách thành viên

Chỉ với 1 câu lệnh đơn giản chúng ta đã đưa 1 người bất kỳ trở thành Admin của nhóm chat Skype, thay vì thực hiện thao tác thông thường. Nếu chúng ta muốn hủy quyền Admin của người nào đó trong nhóm cũng rất dễ dàng khi thay Admin bằng User trong lệnh thực hiện là xong.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Chủ Nhật, 16/06/2019 08:48
52 👨 9.778
0 Bình luận
Sắp xếp theo