Cách sử dụng ký tự ASCII để tạo mật khẩu mạnh

Mật khẩu là một chuỗi ký tự được sử dụng để truy cập thông tin bí mật, mạng, thiết bị di động hoặc máy tính. Cụm mật khẩu thường dài hơn mật khẩu, để tăng cường bảo mật và chứa nhiều từ tạo nên cụm mật khẩu đó.

Mật khẩu và cụm mật khẩu giúp ngăn chặn những người không được phép truy cập các file, chương trình và các tài nguyên khác. Khi bạn tạo mật khẩu hoặc cụm mật khẩu, bạn nên làm cho nó mạnh mẽ, có nghĩa là rất khó đoán hoặc crack. Bạn nên sử dụng mật khẩu mạnh với tất cả tài khoản người dùng trên máy tính của mình. Nếu bạn đang sử dụng mạng tại nơi làm việc, quản trị viên mạng của bạn có thể yêu cầu bạn sử dụng mật khẩu mạnh.

Lưu ý: Trong mạng không dây, khóa bảo mật Wi-Fi được bảo vệ (WPA) hỗ trợ sử dụng cụm mật khẩu. Cụm mật khẩu này được chuyển đổi thành key, sử dụng để mã hóa, và bạn không thể nhìn thấy nó.

Điều gì tạo nên mật khẩu hoặc cụm mật khẩu mạnh?

Yếu tố tạo mật khẩu mạnh

Mật khẩu mạnh và cụm mật khẩu chứa các ký tự thuộc 4 loại sau:

4 loại nhóm ký tự

Mật khẩu hoặc cụm mật khẩu có thể đáp ứng tất cả các tiêu chí ở trên và vẫn yếu. Ví dụ, Hello2U!, đáp ứng tất cả các tiêu chí cho một mật khẩu mạnh được liệt kê ở trên, nhưng vẫn còn yếu, vì nó chứa một từ hoàn chỉnh. H3ll0 2 U!, là một giải pháp thay thế mạnh mẽ hơn, vì nó thay thế một số chữ cái trong từ hoàn chỉnh bằng số và bao gồm cả dấu cách nữa.

Mẹo ghi nhớ mật khẩu hoặc cụm mật khẩu mạnh của bạn

1. Tạo một từ viết tắt từ một mẩu thông tin dễ nhớ. Ví dụ, chọn cụm từ có ý nghĩa với bạn, chẳng hạn như “My son’s birthday is 12 December, 2004” (sinh nhật của con trai tôi là ngày 12 tháng 12 năm 2004). Hãy sử dụng các chữ cái viết tắt của cụm từ đó làm mật khẩu của bạn. Chẳng hạn như, bạn có thể sử dụng Msbi12/Dec,4 làm mật khẩu của mình.

2. Thay thế số, ký hiệu và lỗi chính tả cho các chữ cái hoặc từ trong cụm từ dễ nhớ đó. Ví dụ, “My son’s birthday is 12 December, 2004” có thể trở thành Mi$un’s Brthd8iz 12124, và đó sẽ tạo nên một cụm mật khẩu tốt.

3. Liên kết mật khẩu hoặc cụm mật khẩu của bạn với sở thích hoặc môn thể thao yêu thích. Ví dụ, “I love to play badminton” có thể trở thành ILuv2PlayB@dm1nt()n.

4. Nếu bạn cảm thấy bạn phải viết mật khẩu hoặc cụm mật khẩu của mình ra để ghi nhớ chúng, hãy đảm bảo bạn không gắn nhãn cho mật khẩu đó và giữ mật khẩu ở nơi an toàn.

Tạo mật khẩu và cụm mật khẩu mạnh hơn bằng các ký tự ASCII

Bạn cũng có thể tạo mật khẩu và cụm mật khẩu sử dụng ký tự ASCII mở rộng. Việc sử dụng các ký tự ASCII mở rộng giúp làm cho mật khẩu hoặc cụm từ mật khẩu của bạn an toàn hơn, bằng cách tăng số lượng ký tự bạn có thể chọn, để làm cho mật khẩu trở nên mạnh mẽ. Trước khi sử dụng ký tự ASCII mở rộng, hãy đảm bảo rằng mật khẩu và cụm từ mật khẩu chứa chúng, tương thích với các chương trình được bạn hoặc nơi làm việc của bạn sử dụng. Đặc biệt thận trọng khi sử dụng các ký tự ASCII mở rộng trong mật khẩu và cụm từ mật khẩu, nếu nơi làm việc của bạn sử dụng nhiều hệ điều hành hoặc phiên bản Windows khác nhau.

Bạn có thể tìm thấy các ký tự ASCII mở rộng trong Character Map (Bản đồ ký tự). Một số ký tự ASCII mở rộng không nên được sử dụng trong mật khẩu và mật khẩu. Không sử dụng ký tự, nếu một phím tắt không được định nghĩa ở góc dưới bên phải của hộp thoại Character Map.

Tạo mật khẩu và cụm mật khẩu mạnh hơn bằng các ký tự ASCII

Mật khẩu Windows 7 hoặc Vista có thể dài hơn 8 ký tự, như được đề nghị ở trên. Trên thực tế, bạn có thể tạo mật khẩu dài tối đa 127 ký tự. Tuy nhiên, nếu bạn đang ở trên một mạng có máy tính chạy Windows 95 hoặc Windows 98, hãy xem xét sử dụng mật khẩu không dài quá 14 ký tự. Nếu mật khẩu của bạn dài hơn 14 ký tự, bạn có thể không đăng nhập được vào mạng của mình từ các máy tính đang chạy các hệ điều hành đó.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 31/08/2018 20:22
53 👨 1.401
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải pháp bảo mật