Cách kiểm tra mật khẩu của iCloud Keychain

Sử dụng iCloud Keychain, trình duyệt Safari của Apple lưu trữ và đồng bộ hóa tất cả mật khẩu bạn sử dụng cho các trang web và ứng dụng khác nhau thông qua ‌iCloud‌. Và trong iOS 14 trở lên, Apple cung cấp các khuyến nghị bảo mật cảnh báo bạn nếu mật khẩu bạn đang sử dụng đang khiến tài khoản của bạn gặp rủi ro.

Safari giám sát an toàn mật khẩu đã lưu của bạn bằng các kỹ thuật mật mã mạnh và thường xuyên kiểm tra nguồn gốc của mật khẩu của bạn dựa trên danh sách mật khẩu bị vi phạm theo cách an toàn và riêng tư, không tiết lộ thông tin mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai, kể cả Apple. Nếu Safari phát hiện ra vi phạm, Safari sẽ cảnh báo bạn và có thể tự động tạo mật khẩu an toàn mới.

Ví dụ về cảnh báo bảo mật mà bạn có thể thấy bao gồm:

  • Quá nhiều người dùng mật khẩu này dẫn đến dễ đoán.
  • Mật khẩu quá dễ đoán.
  • Mật khẩu này sử dụng một chuỗi. Sử dụng các mẫu phổ biến khiến mật khẩu dễ đoán.
  • Bạn đang sử dụng mật khẩu này trên các trang web khác, điều này làm tăng rủi ro cho tài khoản này nếu một trong những tài khoản khác bị xâm phạm.
  • Mật khẩu này đã xuất hiện trong một vụ vi phạm dữ liệu, khiến tài khoản này có nguy cơ bị xâm phạm cao. Bạn nên thay đổi mật khẩu của mình ngay lập tức.

Để kiểm tra mật khẩu của bạn để biết các đề xuất bảo mật do Safari tạo trong iOS, hãy làm theo các bước bên dưới.

  1. Mở ứng dụng Cài đặt (Settings) trên iPhone hoặc iPad.
  2. Kéo xuống và chọn Mật khẩu (Passwords).
  3. Chọn Đề xuất bảo mật (Security Recommendations).
  4. Bấm vào một đề xuất để xem chi tiết hoặc chọn Thay đổi mật khẩu trên trang web (Change Password on Website) để mở cửa sổ trình duyệt và đổi mật khẩu.
Các bước đổi mật khẩu iCloud Keychain
Các bước đổi mật khẩu iCloud Keychain

Nếu dùng Safari trên Mac, bạn có thể tìm thấy đề xuất bảo mật tương tự trong tab Passwords trên Safari > Preferences...

Thứ Ba, 25/05/2021 08:55
51 👨 3.946
0 Bình luận
Sắp xếp theo