Cách gửi mật khẩu tài khoản trong tin nhắn iPhone

Để gửi nhanh thông tin tài khoản, đặc biệt là mật khẩu tới người khác thì bạn có thể gửi nhanh trong ứng dụng Tin nhắn trên iPhone. Khi đó chúng ta cũng được lựa chọn thông tin gửi, gửi tên tài khoản hoặc gửi mật khẩu tài khoản trong tin nhắn iPhone. Như vậy ngoài gửi số danh bạ trong tin nhắn trên iPhone thì bạn cũng có lựa chọn chèn mật khẩu tài khoản theo bài hướng dẫn dưới đây.

Hướng dẫn gửi mật khẩu tài khoản trong tin nhắn iPhone

Bước 1:

Đầu tiên bạn nhấn vào ứng dụng Tin nhắn trên iPhone rồi nhấn vào người muốn chia sẻ mật khẩu. Tiếp đến nhấn vào khung nhắn tin rồi chọn Insert. Tiếp đến bạn nhấn vào mục Passwords để gửi.

Chọn chia sẻ mật khẩu trong tin nhắn iPhone

Bước 2:

Lúc này bạn được yêu cầu xác nhận bảo mật trên iPhone qua phương thức mở khóa điện thoại mà bạn đang sử dụng cho điện thoại của mình.

Xác nhận mở khóa iPhone

Bước 3:

Hiển thị danh sách các tài khoản mật khẩu mà bạn đã lưu trong iPhone. Chúng ta nhấn vào tài khoản mà bạn muốn gửi mật khẩu.

Chọn tài khoản mật khẩu chia sẻ trong tin nhắn iPhone

Bước 4:

Hiển thị thông tin tài khoản mà bạn cần chia sẻ. Chúng ta sẽ nhấn chọn vào thông tin muốn chia sẻ, tên tài khoản hoặc mật khẩu tài khoản mà người dùng muốn chia sẻ trong tin nhắn.

Chọn thông tin chia sẻ trong tin nhắn iPhone

Bước 5:

Kết quả thông tin bạn chọn đã được chèn vào khung nhắn tin trên iPhone. Cuối cùng bạn nhấn biểu tượng gửi tin nhắn trên iPhone như bình thường là được.

Gửi mật khẩu trong tin nhắn iPhone

Người dùng có thể thực hiện thao tác này nhiều lần để chọn gửi nhiều thông tin tài khoản và mật khẩu khác nhau mà bạn muốn chia sẻ trên ứng dụng Tin nhắn iPhone.

Thứ Tư, 28/06/2023 20:59
31 👨 118
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chat - Gọi điện - Nhắn tin