Cách chia sẻ trạng thái tập trung trên iPhone

Trạng thái tập trung trên iPhone sẽ chia sẻ trạng thái tập trung mà bạn đang kích hoạt trên thiết bị cho những ứng dụng đã được cấp phép. Chẳng hạn bạn kích hoạt chế độ Tập trung trên iPhone và khi có ai nhắn tin cho bạn, họ sẽ được thông báo bạn đã kích hoạt chế độ Tập trung trên điện thoại. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn chia sẻ trạng thái tập trung trên iPhone.

Hướng dẫn chia sẻ trạng thái tập trung trên iPhone

Bước 1:

Chúng ta nhấn vào Cài đặt trên iPhone, sau đó nhấn tiếp vào chế độ Tập trung. Chuyển sang giao diện mới, người dùng trước hết cần kích hoạt chế độ Chia sẻ trên các thiết bị.

Bước 2:

Ngay sau khi bật chia sẻ chế độ tập trung thì Trạng thái tập trung ở bên dưới cũng mặc định được kích hoạt. Bạn nhấn tiếp vào Trạng thái tập trung.

Trạng thái tập trung iPhone

Lúc này bạn sẽ thấy những cấu hình chế độ tập trung trên iPhone muốn chia sẻ trạng thái tập trung khi bạn kích hoạt. Khi bạn tắt tiếng các thông báo ở cấu hình chế độ tập trung nào đó thì sẽ được chia sẻ tới người khác.

Cấu hình chia sẻ trạng thái tập trung iPhone

Chẳng hạn khi bạn kích hoạt cấu hình Không làm phiền vào ban đêm và muốn những người liên hệ của bạn biết bạn đã tắt tiếng thông báo thì trạng thái tập trung sẽ được chia sẻ.

Cách tắt chia sẻ trạng thái tập trung iPhone với người cụ thể

Để tắt chia sẻ trạng thái tập trung thì bạn chỉ cần tắt trong thiết lập Tập trung là được.

Tắt chia sẻ trạng thái tập trung iPhone

Trong trường hợp bạn muốn tắt chia sẻ trạng thái tập trung iPhone với người cụ thể, bạn chỉ cần truy cập vào ứng dụng Tin nhắn rồi nhấn vào người muốn tắt chia sẻ trạng thái tập trung. Sau đó bạn cũng chỉ cần tắt chế độ Chia sẻ trạng thái tập trung là được.

Tắt chia sẻ trạng thái tập trung với từng người iPhone

Hiện tại chỉ có ứng dụng Tin nhắn cho phép bạn tắt chế độ chia sẻ trạng thái tập trung với người cụ thể mà thôi.

Thứ Sáu, 16/02/2024 21:28
21 👨 147
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thiết lập cơ bản