Biểu tượng i trên Apple Watch có tác dụng gì?

Biểu tượng i của Apple Watch là biểu tượng quen thuộc xuất hiện trên màn hình và đóng vai trò quan trọng trong watchOS. Vậy biểu tượng i trên Apple Watch dùng để làm gì và cách sử dụng như thế nào? Hãy xem bài viết dưới đây để có được câu trả lời.

Biểu tượng i trên Apple Watch ở đâu?

Màn hình đầu tiên nhìn thấy biểu tượng i trên Apple Watch là màn hình thiết lập ban đầu. Khi ghép nối Apple Watch với iPhone, bạn sẽ thực hiện thông qua ứng dụng Watch trên iPhone.

Khi thấy biểu tượng i xuất hiện trên Apple Watch, bạn sẽ nhấn chọn để thiết lập Apple Watch theo cách thủ công.

Bạn cũng sẽ tìm thấy biểu tượng i ở một số vị trí quan trọng khác trên Apple Watch. Ví dụ trong cài đặt Bluetooth, bạn sẽ thấy biểu tượng i bên cạnh tên thiết bị để xem thông tin liên quan về thiết bị đó. Nếu bạn muốn quên thiết bị Bluetooth này, nhấn vào biểu tượng i rồi nhấn Forget Device.

Bạn cũng tìm thấy biểu tượng i trong ứng dụng Wallet trên Apple Watch. Tại thẻ đã thêm, biểu tượng i bên cạnh Card Details để xem xem thông tin của thẻ.

Hướng dẫn ghép đôi Apple Watch với biểu tượng i

Bước 1:

Nhấn vào biểu tượng i ở góc và chọn ngôn ngữ và khu vực. Nếu đồng hồ nhắc bạn mở ứng dụng Watch trên iPhone, bạn có thể nhấn vào biểu tượng " i " để xem hướng dẫn tìm ứng dụng Watch.

Bước 2:

Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên iPhone và nhấn Set Up for Myself trên iPhone. Sau đó, quét hình xoáy trên Apple Watch bằng camera của iPhone. Nếu không quét được, bạn có thể nhấn vào biểu tượng i trên Apple Watch để hiển thị mã kế nối. Sau đó, nhấn Pair Manually trên iPhone rồi nhập mã kết nối.

Kết đôi Apple Watch với iPhone

Biểu tượng i trong ứng dụng Watch trên iPhone là gì?

Bạn cũng sẽ nhìn thấy biểu tượng "i" trong ứng dụng Watch trên iPhone. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng "i" để hủy ghép đôi Apple Watch với iPhone hoặc định vị Apple Watch của mình bằng Find My Apple Watch.

Ngoài ra trong giao diện này cũng sẽ hiển thị thông tin chi tiết về Apple Watch như tên, phiên bản watchOS, số kiểu máy, số sê-ri, địa chỉ Wi-Fi, Bluetooth, IMEI, v.v.

Chủ Nhật, 11/02/2024 14:59
31 👨 95
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Đồng hồ thông minh