Cách bật/tắt lời nhắc trên màn hình khóa và thông báo cuộc gọi VoIP trong Windows 10

Lock screen là màn hình bạn nhìn thấy khi khóa PC (hoặc khi PC tự động khóa sau một khoảng thời gian không sử dụng). Màn hình khóa cũng sẽ hiển thị khi khởi động và khi bạn đăng xuất và không sử dụng trong một phút. Bạn sẽ cần phải loại bỏ màn hình khóa để có thể nhìn thấy màn hình đăng nhập và đăng nhập vào Windows. Người dùng có thể loại bỏ màn hình khóa bằng cách chạm vào bàn di chuột, sử dụng bàn phím hoặc chuột.

Màn hình khóa tài khoản của bạn sẽ hiển thị lời nhắc Cortana và thông báo cuộc gọi VoIP đến theo mặc định. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt hiển thị lời nhắc và thông báo cuộc gọi VoIP đến trên màn hình khóa trong Windows 10.

Lưu ý: Bạn sẽ cần bật tùy chọn Get notifications from apps and other senders (nhận thông báo từ ứng dụng và những người gửi khác) để có thể bật tùy chọn Show reminders and incoming VoIP calls on the lock screen (hiển thị lời nhắc và cuộc gọi VoIP đến trên màn hình khóa) bên dưới.

Bật hoặc tắt tùy chọn hiển thị lời nhắc và thông báo cuộc gọi VoIP trên màn hình khóa trong Settings

1. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng System.

2. Nhấp vào Notifications & actions ở phía bên trái.

3. Trong Notifications ở bên phải, bật (mặc định) hoặc tắt Show reminders and incoming VoIP calls on the lock screen, tùy theo những gì bạn muốn.

Lưu ý: Cài đặt Show reminders and incoming VoIP calls on the lock screen sẽ chuyển sang màu xám nếu bạn tắt tùy chọn Get notifications from apps and other senders.

Bật hoặc tắt Show reminders and incoming VoIP calls on the lock screen
Bật hoặc tắt Show reminders and incoming VoIP calls on the lock screen

4. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Hai, 02/08/2021 08:02
525 👨 833
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10