Cách bắt đầu, dừng hoặc khởi động lại service mạng trên Rocky Linux

Thỉnh thoảng bạn có thể cần phải khởi động lại hoặc dừng các service mạng trên hệ thống Rocky Linux của mình. Bài viết này hướng dẫn bạn từng bước cách bắt đầu, dừng hoặc khởi động lại service mạng trên Rocky Linux 8. Các lệnh tương tự cũng hoạt động trên những phiên bản RHEL khác như AlmaLinux 8 và CentOS 8.

Các bước khởi động, dừng và khởi động lại service mạng

Mở cửa sổ terminal trên hệ thống của bạn và chạy lệnh ‘su’ trên terminal để đăng nhập với tư cách người dùng root.

Có hai cách sau để bạn có thể bắt đầu, dừng hoặc khởi động lại service mạng:

  • Sử dụng service NetworkManager
  • Sử dụng công cụ nmcli

Bây giờ, chúng ta sẽ khám phá từng cách một trong hướng dẫn sau:

Sử dụng service NetworkManager

Để khởi động service mạng trên RockyLinux 8, bạn sẽ chạy lệnh dưới đây:

$sudo systemctl start NetworkManager.service
Đăng nhập với tư cách người dùng root thông qua su
Đăng nhập với tư cách người dùng root thông qua su

Lệnh nêu trên được sử dụng để khởi động service mạng trên RockyLinux 8.

Để dừng service mạng trên RockyLinux 8, bạn cần chạy lệnh được đề cập bên dưới:

$sudo systemctl stop NetworkManager.service

Để khởi động lại service mạng, bạn cần thực thi lệnh sau:

$sudo systemctl restart NetworkManager.service

Sử dụng công cụ nmcli

nmcli là một công cụ hoặc tiện ích được sử dụng để quản lý các service NetworkManager thông qua terminal.

Lưu ý: Trước khi bắt đầu sử dụng tiện ích nmcli, cần lưu ý rằng đừng cố thực thi '$ nmcli Network Off' đối với những hệ thống được kết nối từ xa với những hệ thống khác. Lệnh này sẽ dừng hoặc vô hiệu hóa cài đặt NetworkManager và bạn sẽ ngắt kết nối mạng.

Để bật các service mạng, bạn sẽ gõ lệnh sau trên terminal trong RockyLinux 8.

$sudo nmcli networking on
Sử dụng lệnh nmcli
Sử dụng lệnh nmcli

Để dừng hoặc tắt các service mạng, bạn sẽ thực thi lệnh sau trên terminal.

$sudo nmcli networking off

Trong bài viết này, bạn đã học cách bắt đầu, dừng hoặc khởi động lại các service mạng trên RockyLinux 8. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn!

Thứ Tư, 31/01/2024 08:15
31 👨 157
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux