Cách cài đặt và cấu hình Apache trên Rocky Linux

HTTP Apache server là một trong những web server được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Đây là một web server đa nền tảng, mã nguồn mở, miễn phí cung cấp các tính năng mạnh mẽ như mô-đun có thể load, hỗ trợ media mạnh mẽ và tích hợp rộng rãi với phần mềm khác. Nó là một phần của LAMP server stack (Linux, Apache, MySQL và PHP). Theo mặc định, HTTP hoạt động trên cổng 80 và HTTPS hoạt động trên cổng 443 của TCP. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt và quản lý Apache web server trên Rocky Linux.

Cài đặt Apache

Apache có sẵn trên các kho Linux mặc định. Tên của gói là 'httpd'. Để cài đặt Apache, hãy điều hướng đến terminal và gõ lệnh sau.

# sudo dnf install –y httpd

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy bật và khởi động service bằng lệnh sau.

# sudo systemctl enable httpd && systemctl start httpd

Để xác minh service đang chạy, hãy sử dụng lệnh sau.

# systemctl status httpd
Xác minh service đang chạy
Xác minh service đang chạy

Kích hoạt cổng trên tường lửa

Để cho phép người khác truy cập dịch vụ HTTP hoặc HTTPS, hãy thêm quy tắc tường lửa.

# sudo firewall-cmd –add-service=https –permanent

# sudo firewall-cmd –add-service=http –permanent

Load lại tường lửa để phản ánh các thay đổi bằng cách sử dụng lệnh sau.

# sudo firewall-cmd –reload

Bạn có thể truy cập trang mặc định để kiểm tra xem service Apache có chạy trơn tru hay không bằng cách nhập địa chỉ IP của máy chủ vào trình duyệt web <http://server IP-address> và nhấn Enter.

Kiểm tra Apache web server
Kiểm tra Apache web server

Trang này chỉ ra rằng service Apache đang hoạt động tốt.

Quản lý Apache

Apache được kiểm soát bằng cách áp dụng các chỉ thị trong file cấu hình.

  • Các file cấu hình Apache nằm trong thư mục /etc/httpd.
  • File cấu hình chính của Apache là /etc/httpd/conf/httpd.conf.
  • File có đuôi .conf trong thư mục /etc/httpd/conf.d/ cũng được bao gồm trong file cấu hình chính của apache.
  • Để load các mô-đun khác nhau trong file cấu hình, /etc/httpd/conf.modules.d được sử dụng.
  • Các file nhật ký Apache cho những file error_logaccess_log được đặt trong thư mục /var/log/httpd/.

Thiết lập Virtual Host (được khuyến nghị)

Để host nhiều trang web trên Apache, Virtual Host đang được sử dụng. Để cấu hình Virtual Host, hãy thêm các dòng sau vào cuối file cấu hình (/etc/httpd/conf/httpd.conf).

<VirtualHost *:80>

ServerName www.vitux.com

ServerAlias vitux.com

DocumentRoot /var/www/html/

ServerAdmin admin@vitux.com

</VirtualHost>

Khởi động lại service bằng cách sử dụng lệnh sau.

# sudo systemctl restart httpd

Tạo một trang mẫu có tên index.html trong thư mục /var/www/html/.

# sudo vim /var/www/html/index.html
<html>
 <head>
  <title>Welcome to Vitux.com</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Success! The vitux.com virtual host is working fine!</h1>
 </body>
</html>

Kiểm tra kết quả Virtual Host

Để kiểm tra kết quả Virtual Host, hãy mở trình duyệt và nhập URL máy chủ <http://<IP address>.

Apache Virtual Host
Apache Virtual Host

Bài viết đã thiết lập và thử nghiệm thành công Virtual Host mà không có bất kỳ lỗi nào.

Thứ Ba, 24/01/2023 10:26
51 👨 352
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux