Cách bật/tắt tính năng Archive Apps trong Windows 10

Bắt đầu với Windows 10 build 20201, một tính năng Archive Apps mới đã được thêm vào.

Để tiết kiệm dung lượng lưu trữ và băng thông Internet, các ứng dụng Microsoft Store bạn không sử dụng thường xuyên sẽ được archive (lưu trữ) tự động. Các file và dữ liệu khác của bạn sẽ được save (lưu). Trong lần tiếp theo bạn sử dụng ứng dụng đã được archive, ứng dụng đó sẽ kết nối với Internet để khôi phục phiên bản đầy đủ (nếu vẫn có sẵn).

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt tính năng Archive Apps cho tài khoản của bạn hoặc các tài khoản cụ thể trong Windows 10.

Bật hoặc tắt tính năng Archive Apps trong Settings

1. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng Apps.

2. Nhấp vào Apps & features ở phía bên trái và bật (mặc định) hoặc tắt Archive apps ở phía bên phải, tùy theo những gì bạn muốn.

3. Bây giờ, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Bật hoặc tắt tính năng Archive Apps trong Settings
Bật hoặc tắt tính năng Archive Apps trong Settings

Bật hoặc tắt tính năng Archive Apps trong Registry Editor

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để thực hiện tùy chọn này.

1. Tìm SID (ví dụ: S-1-5-21-1444435275-2663242741-221999885-1001) của tài khoản người dùng mà bạn muốn bật hoặc tắt tính năng Archive Apps.

Tìm SID của tài khoản người dùng mà bạn muốn bật hoặc tắt tính năng Archive Apps
Tìm SID của tài khoản người dùng mà bạn muốn bật hoặc tắt tính năng Archive Apps

Bạn sẽ cần biết SID của tài khoản người dùng để biết key nào cần mở ở bước 4 bên dưới.

2. Nhấn phím Win + R để mở Run, nhập regedit vào Run và nhấn OK để mở Registry Editor.

3. Điều hướng đến key bên dưới trong bảng điều khiển bên trái của Registry Editor.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InstallService\Stubification
Điều hướng đến key trong Registry Editor
Điều hướng đến key trong Registry Editor

4. Bên dưới key Stubification, nhấn vào subkey (ví dụ: S-1-5-21-1444435275-2663242741-221999885-1001) giống với SID (ví dụ: S-1-5-21-1444435275-2663242741-221999885-1001) từ bước 1.

5. Ở bên phải của key (ví dụ: S-1-5-21-1444435275-2663242741-221999885-1001) từ bước 1, nhấp đúp vào DWORD EnableAppOffloading để sửa đổi nó.

6. Nhập số 1 (bật - mặc định) hoặc 0 (tắt), tùy theo những gì bạn muốn và nhấn OK.

Nhập số 1 (bật - mặc định) hoặc 0 (tắt)
Nhập số 1 (bật - mặc định) hoặc 0 (tắt)

7. Bây giờ, bạn có thể đóng Registry Editor nếu muốn.

Chủ Nhật, 30/08/2020 17:45
52 👨 854
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Bình Kim
    Bình Kim Bài viết hay quá, dễ hiểu và dễ thực hiện.
    Thích Phản hồi 30/08/20
    ❖ Windows 10