Cách bật/tắt Disk Write Caching trong Windows 10

Disk Write Caching là một tính năng giúp cải thiện hiệu suất hệ thống, bằng cách sử dụng bộ nhớ RAM để thu thập các lệnh ghi được gửi đến thiết bị lưu trữ dữ liệu, sau đó lưu vào bộ nhớ cache cho đến khi thiết bị lưu trữ chậm hơn (ví dụ, ổ cứng) có thể được ghi vào.

Điều này giúp các ứng dụng chạy nhanh hơn bằng cách cho phép chúng tiếp tục mà không cần đợi những yêu cầu ghi dữ liệu được ghi vào ổ đĩa.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt Disk Write Caching trên thiết bị lưu trữ để có hiệu suất tốt hơn hoặc xóa nhanh trong Windows 10.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để có thể bật hoặc tắt Disk Write Caching.

Cách bật/tắt Disk Write Caching trong Windows 10

1. Mở Device Manager (devmgmt.msc).

2. Mở rộng Disk drives và nhấp đúp vào ổ đĩa mà bạn muốn bật hoặc tắt Disk Write Caching.

Nhấp đúp vào ổ đĩa mà bạn muốn bật hoặc tắt Disk Write Caching
Nhấp đúp vào ổ đĩa mà bạn muốn bật hoặc tắt Disk Write Caching

3. Thực hiện bước 4 (để bật) hoặc bước 5 (để tắt) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

4. Để kích hoạt Disk Write Caching trên thiết bị:

A) Nhấp vào tab Policies và chọn Better performance.

B) Chọn hộp Enable write caching on the device trong Write-caching policy.

C) Chọn hoặc bỏ chọn tùy chọn Turn off Windows write-cache buffer flushing on the device trong Write-caching policy.

Kích hoạt Disk Write Caching trên thiết bị
Kích hoạt Disk Write Caching trên thiết bị

Lưu ý: Để tránh mất dữ liệu, đừng chọn Turn off Windows write-cache buffer flushing on the device trừ khi thiết bị (ổ đĩa) có nguồn điện riêng (ví dụ, UPS) cho phép thiết bị flush buffer (chuyển dữ liệu máy tính từ vùng lưu trữ tạm thời sang bộ nhớ vĩnh viễn của máy tính) trong trường hợp mất điện.

D) Nhấn OK và chuyển sang bước 6 bên dưới.

5. Để vô hiệu hóa Disk Write Caching trên thiết bị, nhấn vào tab Policies, chọn Quick removal, nhấp OK và chuyển sang bước 6 bên dưới.

Vô hiệu hóa Disk Write Caching trên thiết bị
Vô hiệu hóa Disk Write Caching trên thiết bị

6. Nếu được nhắc khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi, hãy nhấn vào Yes hoặc No, tùy theo những gì bạn muốn làm.

Nhấn vào Yes hoặc No
Nhấn vào Yes hoặc No

Yes = Khởi động lại máy tính ngay lập tức. Hãy nhớ lưu và đóng mọi thứ trước.

No = Cho phép bạn khởi động lại máy tính theo cách thủ công sau khi đã sẵn sàng. Các thay đổi của bạn sẽ không được áp dụng cho đến khi bạn khởi động lại máy tính.

Thứ Bảy, 08/08/2020 09:22
33 👨 3.618
0 Bình luận
Sắp xếp theo