Câu hỏi trắc nghiệm về triển khai an toàn mạng có đáp án P3

Bạn biết gì về triển khai an toàn mạng? Nếu bạn là một người đang học và làm việc về công nghệ thông tin ắt hẳn không thể bỏ qua những kiến thức vô cùng thú vị mà Quản trị mạng muốn chia sẻ dưới đây.

Xem thêm:

 • Câu 1. Loại Firewall nào sau đây cho phép hoạt động ở lớp phiên (session) của mô hình OSI
  • Packet filtering firewall
  • Circuit level firewall
  • Application level firewall
  • Stateful multilayer inspection firewall
 • Câu 2. Những giao thức WAN nào có thể được định hình trên một kết nối tuần tự không đồng bộ
  • PPP
  • ATM
  • HDLC
  • SDLC
  ATM cũng là một đáp án đúng 
 • Câu 3. Khi thuê một giải pháp VPN, những loại tấn công nào bạn cần phải xét đến?
  • Denial of Service (DoS) attacks, Internet Viruses...
  • Distributed Denial of Service (DDoS) attacks
  • Data confidentiality, IP Spoofing
  • Network mapping, Internet Viruses
 • Câu 4. Các phát biểu sau đây phát biểu là là đúng nhất
  • Fire Wall là một vành đai phòng thủ cho máy tính hoặc hệ thống trước những tấn công
  • Là một điểm chặn của trong quá trình điều khiển và giám sát
  • Là một phần mềm hoặc phần ứng có khả năng ngăn chặn tấn công từ bên trong và bên ngoài vào hệ thống
  • Là một giải pháp giúp hệ thống phát hiện và ngăn chặn các truy cập trái phép
 • Câu 5. Bảo mật thư điện tử là nhằm đảm bảo
  • Tính tin cẩn (confidentiality), Tính xác nhận, Toàn vẹn thông điệp (integrity), Sự thối thác ban đầu (non-repudiation of origin)
  • Tính xác nhận, Toàn vẹn thông điệp (integrity)
  • Sự thối thác ban đầu (non-repudiation of origin), tính bền vững, tính ổn khi gởi và nhận
  • Tất cả đều đúng 
 • Câu 6. Các giao thức được để bảo mật thư điện tử là
  • GPG, S/MINE
  • SHA-1, S/MINE
  • CAST-128 / IDEA/3DES
  • Keboros, X.509
 • Câu 7. Chữ ký điện tử (digital signature) sử dụng thuật tóan nào sau đây
  • RSA, MD5
  • RSA, MD5, Keboros
  • MD5, SHA, RSA
  • Không dùng thuật toán nào nêu trên
 • Câu 8. Chữ ký điện tử là
  • Là một chuỗi đã được mã hóa theo thuật tóan băm và đính kèm với văn bản gốc trước khi gửi
  • Đoạn dữ liệu ngắn đính kèm với văn bản gốc để chứng thực tác giả của văn bản và giúp người nhận kiểm tra tính toàn vẹn của nội dung văn bản gốc
  • a và b đều đúng
  • Tất cả cả đều sai
 • Câu 9. Các bước mã hóa của chứ ký điện tử
  • Dùng giải thuật băm để thay đổi thông điệp cần truyền đi, Sử dụng khóa private key của người gửi để mã hóa message digest thu được ở bước trên, sau đó gộp digital signature vào message ban đầu.
  • Dùng giải thuật băm để thay đổi thông điệp cần truyền đi, sử dụng khóa private key của người gửi để mã hóa message digest thu được ở bước trên, sau đó gộp digital signature vào message ban đầu và nén dữ liệu gởi đi.
  • Chỉ sử dụng giải thuật băm để thay đổi thông điệp cần truyền đi và sử dụng khóa private key của người gửi để mã hóa message digest thu được ở bước trên.
  • Tất cả đều đúng 
 • Câu 10. Các bước kiểm tra của chứ ký điện tử
  • 1.Dùng public key của người gửi (khóa này được thông báo đến mọi người) để giải mã chữ ký số của message,

   2.Dùng giải thuật (MD5 hoặc SHA) băm message đính kèm, So sánh kết quả thu được ở bước 1 và 2.

   3.Nếu trùng nhau, ta kết luận message này không bị thay đổi trong quá trình truyền và message này là của người gửi.
  • 1.Dùng public key của người gửi (khóa này được thông báo đến mọi người) để giải mã chữ ký số của message,

   2.Dùng giải thuật (MD5 hoặc SHA) băm message đính kèm, So sánh kết quả thu được ở bước 1 và 2.

   3.Nén dữ liệu rồi gởi đi
  • Không đáp án nào đúng 
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Bạn trả lời rất xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 16/11/2018 11:12
31 👨 1.701
0 Bình luận
Sắp xếp theo