Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web

Thiết kế web là công việc của một Web Designer (Chuyên viên Thiết kế web) có nhiệm vụ tạo ra bộ mặt hay còn gọi là Giao diện (Template) website một cách hoàn chỉnh. Giao diện này có thể ở dạng Ảnh hoặc dạng Web Tĩnh HTML. Trong bài viết dưới đây hãy cùng Quản trị mạng tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này với những câu hỏi trắc nghiệm vô cùng thú vị mà chúng tôi đã tổng hợp.

Câu 1. Từ HTML là từ viết tắt của từ nào?

A. Hyperlinks and Text Markup Language
B: Home Tool Markup Language
C. Hyper Text Markup Language
D. Tất cả đều sai

Câu 2: Ai (tổ chức nào) tạo ra Web standards?

A. The World Wide Web Consortium
B. Microsoft
C. Netscape
D. Tất cả đều sai

Câu 3: Đâu là tag tạo ra tiêu đề web kích cỡ lớn nhất.

A. <heading>
B. <h1>
C. <h6>
D. <head>

Câu 4: Đâu là tag để xuống dòng trong web?

A. <lb>
B. <br>
C. <break>

Câu 5: Đâu là tag tạo ra màu nền của web?

A. <body color="yellow">
B. <body bgcolor="yellow">
C. <background>yellow</background>

Câu 6: Đâu là tag tạo ra chữ in đậm?

A. <b>
B. <bold>
C. <bld>
D. <bb>

Câu 7: Dreamweaver quản lý các Snippet trong panel nào?

A. Code
B. Snippet panel
C. Assets panel
D. Site panel

Câu 8: Đâu là tag tạo ra chữ in nghiêng?

A. <ii>
B. <italics>
C. <i>

Câu 9: Đâu là tag tạo ra liên kết (links) trong web

A. <a url="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>
B. <a>http://www.w3schools.com</a>
C. <a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a>
D. <a name="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>

Câu 10: Đâu là tag tạo ra liên kết đến email?

A. <a href="xxx@yyy">
B. <a href="mailto:xxx@yyy">
C. <mail>xxx@yyy</mail>
D. <mail href="xxx@yyy">

Đáp án:

1. C

2. A

3. A

4. B

5. B

6. A

7. C

8. C

9. C

10. B

Xem thêm:

Thứ Sáu, 19/10/2018 16:26
51 👨 2.484
0 Bình luận
Sắp xếp theo