• Giải thích quy tắc 30-30-30 khi reset router Giải thích quy tắc 30-30-30 khi reset router
    Bộ định tuyến băng thông rộng (Broadband router) được sử dụng cho mạng gia đình có nút reset rất nhỏ nằm ở mặt sau hoặc phía dưới của thiết bị. Nút này cho phép bạn ghi đè trạng thái hiện tại của thiết bị và khôi phục về cài đặt mặc định. Những người đam mê công nghệ đã phát triển cái gọi là quy tắc 30-30-30 khi hard reset router giúp đưa bất kỳ bộ định tuyến nào quay về cài đặt mặc định ban đầu.
  • Kích hoạt quản lý từ xa trên router NETGEAR Kích hoạt quản lý từ xa trên router NETGEAR
    Sử dụng tính năng Quản lý từ xa (Remote Management), bạn có thể cho phép người dùng trên Internet định cấu hình, nâng cấp và kiểm tra trạng thái của router bất cứ khi nào cần thiết.