Cách thiết lập tài khoản IMAP/POP, CalDAV hoặc CardDAV trên iPhone hoặc iPad

Nếu không sử dụng nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến lớn, bạn vẫn có thể thiết lập và sử dụng bất kỳ dịch vụ email, lịch, và/hoặc danh bạ tiêu chuẩn nào bạn thích, bao gồm cả dịch vụ trực tuyến riêng. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thiết lập tài khoản IMAP/POP, CalDAV hoặc CardDAV trên iPhone hoặc iPad.

Bước 1: Khởi chạy ứng dụng Settings từ màn hình chính.

Bước 2: Chạm vào Mail, Contacts hoặc Calendar.

Bước 3: Chạm Accounts.

Bước 4: Chạm Add Account.

Chọn tài khoản

Bước 5: Chạm Other.

Bước 6: Chọn tài khoản muốn cấu hình.

Bước 7: Nhập thông tin dịch vụ. Nếu không biết, hãy lấy nó từ người quản trị hệ thống hoặc bất cứ ai chạy tài khoản IMAP/PPO, CalDAV và/hoặc CardDAV cho bạn.

Bước 8: Nhấn vào nút Next ở góc trên bên phải và thiết bị sẽ xác minh tài khoản.

Bước 9: Khi hoàn tất, chạm vào Done. Tài khoản của bạn sẽ bắt đầu đồng bộ hóa với iPhone, iPad hoặc iPod touch.

Chọn tài khoản muốn cấu hình

Xem thêm:

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Tư, 08/11/2017 14:09
31 👨 1.889
0 Bình luận
Sắp xếp theo