Cách thiết lập Gmail, Google Calendar và Google Contacts trên iPhone hoặc iPad

Nếu muốn thêm tài khoản Google vào ứng dụng hệ thống của iPhone hoặc iPad, bạn phải chuyển đến Settings > Mail hoặc Calendar hoặc Contacts.

Apple đang sử dụng các dịch vụ IMAP, CalDAV và CardDAV chuẩn mở để xử lý đồng bộ các dịch vụ của Google tuy nhiên Gmail chỉ hỗ trợ IMAP và đôi khi nó có thể xảy ra vấn đề đặc biệt nếu bạn thích hệ thống nhãn của Gmail. Nếu muốn sử dụng ứng dụng mail iOS tích hợp và hộp thư đến hợp nhất của nó nhưng không có tài khoản trả phí thì đây là lựa chọn duy nhất của bạn.

Bước 1: Khởi chạy ứng dụng Settings từ màn hình chính.

Bước 2: Chạm vào Mail, Contacts hoặc Calendar.

Bước 3: Chạm Accounts.

Bước 4: Chạm vào Add Account.

Chọn thêm tài khoản

Bước 5: Chạm vào Google.

Bước 6: Nhập thông tin đăng nhập vào tài khoản Google và nhấn Next sau mỗi bước.

Bước 7: Chạm vào thanh chuyển đổi bên cạnh mỗi dịch vụ của Google muốn đồng bộ hóa. Nếu có thư, lịch, địa chỉ liên hệ hoặc ghi chú, chạm vào Keep on My Phone hoặc Delete mỗi lần bật một dịch vụ.

Bước 8: Nhấn vào Save ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

Lưu thay đổi

Sau khi lưu tài khoản, bạn có thể truy cập cài đặt bất kỳ lúc nào bằng cách chạm vào mục Gmail bên dưới tiêu đề Accounts. Nếu muốn thay đổi mô tả từ "Gmail", hãy nhấn vào nút Account, sau đó nhấn vào trường Description. Ngoài ra, người dùng cũng có thể chọn chạy các dịch vụ của Google trong các ứng dụng iOS.

Xem thêm: Cách thiết lập email, liên lạc và lịch iCloud trên iPhone hoặc iPad

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Tư, 08/11/2017 11:45
31 👨 699
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thủ thuật ứng dụng