Cách cài đặt VMware Server 2 trên Ubuntu 8.04 Desktop

Falko Timme

Quản trị mạng - Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước về cách cài đặt VMware Server 2 trên hệ thống Ubuntu 8.04 desktop. Với VMware Server, bạn có thể tạo và chạy các hệ điều hành khách (các máy ảo), chẳng hạn như Linux, Windows, FreeBSD,… dưới một hệ điều hành chủ. Điều này cho phép bạn có thể chạy nhiều hệ điều hành trên phần cứng giống nhau (tiết kiệm được nhiều chi phí) và có thể chuyển các máy ảo từ một VMware Server sang một máy chủ khác (hoặc sang hệ thống có VMware Player miễn phí).

VMware Server cũng có thể cho phép Windows desktop của bạn chạy bên dưới Ubuntu desktop. Khả năng này rất hữu dụng trong trường hợp bạn vẫn sử dụng một số ứng dụng chỉ tồn tại trong Windows hoặc trường hợp bạn muốn chuyển sang Lunix một cách từ từ.

Tuy nhiên các bạn cần lưu ý rằng không phải chỉ có một cách thiết lập một hệ thống như vậy mà có nhiều cách có thể thực hiện mục tiêu đó nhưng đây là cách mà chúng tôi thực hiện.

 Lưu ý chính

Chúng tôi sẽ sử dụng user name là falko với thư mục chủ /home/falko ở đây. Do đó bạn cần phải có những điều chỉnh sao cho thích hợp với bạn. 

Cài đặt VMware Server

Để download VMware Server, bạn hãy vào địa chỉ http://www.vmware.com/products/server/ và kích Download Now:

 

Trong trang kế tiếp, bạn hãy đăng nhập vào tài khoản Vmware đang tồn tại hoặc tạo một tài khoản mới:

 

Thực hiện theo các chỉ dẫn trên màn hình. Ở phần cuối, bạn sẽ nhận được một email có chứa một liên kết đến trang download. Trong trang download, bạn sẽ thấy hai số đăng ký, một cho Windows và một cho Linux. Ghi một đăng ký này ra ngoài hoặc lưu một đăng ký cho Linux và kéo thanh cuộn xuống thấp hơn.

http://images.howtoforge.com/images/vmware_server2.0_ubuntu8.04/6.png 

Sau đó download VMware Server cho Linux TAR image (không phải RPM image) vào desktop của bạn (nghĩa là vào /home/falko/Desktop):

Sau đó mở một terminal (Applications > Accessories > Terminal):

 

Chạy lệnh dưới đây để cài đặt một số gói cần thiết:

sudo apt-get install linux-headers-`uname -r` build-essential xinetd

Sau đó vào nơi mà bạn đã lưu file VMware Server .tar.gz, nghĩa là /home/falko/Desktop (thay thế falko bằng tên của chính bạn!):

cd /home/falko/Desktop

Mở nén file VMware Server .tar.gz và chạy bộ cài đặt:

tar xvfz VMware-server-*.tar.gz
cd vmware-server-distrib
sudo ./vmware-install.pl

Bộ cài đặt sẽ hỏi bạn một số câu hỏi. Bạn có thể chấp nhận các giá trị mặc định bằng cách nhấn <ENTER>.

Khi bộ cài đặt hỏi bạn
In which directory do you want to keep your virtual machine files?
[/var/lib/vmware/Virtual Machines]

bạn có thể chấp nhận giá trị mặc định hoặc chỉ định một location có đủ không gian trống để chứa các máy ảo của mình.

Ở cuối cài đặt, bạn sẽ bị yêu cầu nhập vào một số serial:

Please enter your 20-character serial number.
Type XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX or 'Enter' to cancel:

Điền số serial của bạn cho VMware Server.
Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể xóa file download VMware Server và thư mục cài đặt:

cd /home/falko/Desktop
rm -f VMware-server*
rm -fr vmware-server-distrib/

Nếu bạn chấp nhận tất cả các giá trị mặc định trong suốt quá trình cài đặt, khi đó root sẽ là tên đăng nhập VMware Server. Trên Ubuntu, root không có mật khẩu mặc định, chính vì vậy chúng ta hãy tạo cho nó một mật khẩu:

sudo passwd root

VMware Server 2 không có ứng dụng desktop cho việc quản lý các máy ảo – điều này hiện được thực hiện thông qua một trình duyệt (ví dụ như Firefox). Bạn có thể truy cập vào giao diện quản trị bằng HTTPS (https://<IP ADDRESS>:8333) hoặc HTTP (http://<IP ADDRESS>:8222); giao diện quản lý có thể được truy cập một cách cụ bộ và từ xa. Nếu bạn muốn truy cập từ máy tính tương tự, hãy đánh https://127.0.0.1:8333 hoặc http://127.0.0.1:8222 vào thanh bar địa chỉ của trình duyệt.

Nếu bạn sử dụng Firefox và sử dụng HTTPS, Firefox sẽ đòi hỏi về chứng chỉ tự ký, chính vì vậy bạn phải điều chỉnh để Firefox để chấp nhận chứng chỉ.

Sau đấy bạn sẽ thấy một biểu mẫu đăng nhập của VMware Server. Đánh trong root và mật khẩu mà bạn đã tạo:

Đây là giao diện Web của VMware Server. Cấu trúc cũng tương tự như ứng dụng VMware Server 1 desktop, vì vậy việc sử dụng giao diện web sẽ hoàn toàn dễ dàng.

 

Các liên kết 

Ubuntu: http://www.ubuntu.com/

VMware Server: http://www.vmware.com/products/server/

Thứ Ba, 21/10/2008 14:12
41 👨 7.361