Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Photoshop P14

Bạn là người yêu thích Photoshop và thường xuyên sử dụng? Vậy bạn đã đủ tự tin vào khả năng sử dụng Photoshop của mình? Hãy thử làm bài test này cùng Quản trị mạng.

Xem thêm:

 • Câu 1. Công cụ Move(phím tắt V) cho phép dịch chuyển vùng chọn tới vị trí mới:
  • Đúng 
  • Sai 
 • Câu 2. Chọn đáp án đúng về hộp công cụ (Tool Box):
  • Chứa các lệnh của Photoshop
  • Các công cụ để tạo và hiệu chỉnh ảnh
  • Các lựa chọn để sử dụng công cụ
  • Giúp quản lý và chỉnh sử ảnh
 • Câu 3. Chọn đáp án đúng:
  • Window/ Tools
  • Window/ Navigato
  • WIndow/ Layer(F7)
  • Window/ History
 • Câu 4. Lựa chọn đáp án đúng:
  • Ctrl+Spacebar: Phóng to
  • Spacebar: Thay đổi 
  • Zoom: Phóng to
 • Câu 5. Hãy điền vào chỗ còn trống
  … chứa các tùy chọn của công cụ tương ứng đang được chọn. Thanh này sẽ thay đổi khi thay đổi công cụ trên thanh công cụ Tools.
  • Thanh tùy chọn Option
  • Thanh tùy chọn Tool 
  • Thanh tùy chọn Layer
 • Câu 6. Hãy ghép, nối sao cho đúng

  1.Tools                  A.Thanh tùy chọn
  2.Option                B.Hộp công cụ
  3.Navigator           C.Chế độ xem ảnh
  4. History              D.Lớp(F7)
  5.Layer                 E.Lưu lại các thao tác

  • 1-B; 2-A; 3-C; 4-E; 5-D
  • 1-B; 2-D; 3-C; 4-A; 5-E
  • 1-C; 2-A; 3-B; 4-E; 5-D
  • 1-D; 2-B; 3-A; 4-E; 5-C
 • Câu 7. Lưu ảnh động tại hộp thoại Save As
  • Đúng 
  • Sai 
 • Câu 8. Trong Photoshop lệnh copy có phím tắt CTRL+C; lệnh Copy Merge có phím tắt là:
  • CTRL+ALT+C
  • CTRL+SHIFT+ C
  • CTRL+C+M
 • Câu 9. Để loại bỏ vết bẩn ta chọn công cụ Healing Brush
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 10. Trong Photoshop, công cụ Healing brush có thao tác thực hiện tương tự công cụ:
  • Clone Stamp
  • Brush
  • Eraser
  • History brush
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Kỹ năng Photoshop của bạn thật tuyệt 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 06/11/2018 11:39
51 👨 141
0 Bình luận
Sắp xếp theo