Bộ câu hỏi trắc nghiệm về JavaScript có đáp án P3

JavaScript đã trở thành một điều gì đó gần như là hiển nhiên, khi mọi người đều sử dụng nó. Khi bạn dùng Facebook, bạn sử dụng JavaScript. Khi bạn viết một tweet bạn sử dụng JavaScript... Nếu bạn đang tìm hiểu về JavaScript thì bài trắc nghiệm dưới đây sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích đấy. Hãy cùng bắt đầu nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Hàm prompt(…) trong JavaScript dùng để làm gì?
  • Hiển thị thông báo nhập thông tin
  • Hiển thị một thông báo Yes, No
  • Không phương án nào đúng
  • Cả hai dạng trên
 • Câu 2. Trong JavaScript hàm parseInt() dùng để làm gì?
  • Chuyển một chuỗi thành số
  • Chuyển một chuỗi thành số thực
  • Chuyển một số nguyên thành một chuỗi
  • Chuyển một chuỗi thành số nguyên
 • Câu 3. Thực hiện kiểm tra nếu biến “i” không bằng 5, câu lệnh nào là đúng?
  • if (i != 5)
  • if i <> 5
  • if i =! 5 then
  • if (i <> 5)
 • Câu 4. Cách viết câu lệnh IF nào sau đây là đúng?
  • if (i == 5)
  • if i == 5 then
  • if i = 5 then
  • if i = 5
 • Câu 5. Câu lệnh JavaScript nào là đúng để thực hiện thay đổi nội dung trong phần tử HTML bên dưới?
  <p id=”demo”>Website Quantrimang.com.</p>
  • document.getElementById("demo").innerHTML = "Chào mừng bạn đến với Quantrimang.com!";
  • #demo.innerHTML = "Chào mừng bạn đến với Quantrimang.com!";
  • document.getElement("p").innerHTML = "Chào mừng bạn đến với Quantrimang.com!";
  • document.getElementByName("p").innerHTML = "Chào mừng bạn đến vớiQuantrimang.com!";
 • Câu 6.
  <body onload =”hello()”>

  <script>

  function hello()

  {

  window.open(“https://quantrimang.com”,“Chao ban den voi Quantrimang.com”);

  }

  </script>
  • Khi chạy thì mở thêm một cửa sổ mới gọi trang Quantrimang.com
  • Không chạy được vì sai
  • Khi kết thúc thì một site khác hiện ra
  • Hiện một trang Quantrimang.com duy nhất
 • Câu 7. Có những cách nào viết code JavaScript để chạy trong trang web?
  • Cả hai dạng viết tệp riêng hoặc viết trong trang HTML
  • Viết chung với HTML
  • Viết trên một tệp riêng
  • Không thuộc dạng nào
 • Câu 8. Trong JavaScript sự kiện OnMouseOver xảy ra khi nào?
  • Khi một đối tượng trong form mất focus
  • Khi di chuyển con chuột qua một đối tượng trong form
  • Khi kích chuột vào nút lệnh
  • Khi một đối tượng trong form nhận focus
 • Câu 9. Trong JavaScript sự kiện Onclick xảy ra khi nào?
  • Khi một đối tượng trong form nhận focus
  • Khi một đối tượng trong form mất focus
  • Khi click chuột vào một đối tượng trong form
  • Khi click chuột vào nút lệnh
 • Câu 10. JavaScript là ngôn ngữ kịch bản có che dấu được mã nguồn không?
  • Không dấu được vì các kịch bản chạy phía client
  • Dấu được vì chương trình hoạt động độc lập với trình duyệt
  • Hai phát biểu trên đều sai
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 28/08/2020 17:00
43 👨 1.460
0 Bình luận
Sắp xếp theo