Câu hỏi trắc nghiệm về ngôn ngữ Javascript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình của HTML và WEB. Ngôn ngữ lập trình này được rất nhiều lập trình viên yêu thích sử dụng. Nếu bạn là người mới bắt đầu học những ngôn ngữ lập trình này thì những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây của Quản trị mạng chắc hẳn sẽ rất phù hợp với bạn để bổ trợ kiến thức.

Câu 1. JavaScript là ngôn ngữ xử lý ở:

a. Client
b. Server
c. Server/client
d. Không có dạng nào.

Câu 2. Javascript là ngôn ngữ thông dịch hay biên dịch

a. Thông dịch
b. Diễn dịch
c. Cả hai dạng
d. Không có dạng nào ở trên

Câu 3. Phương thức viết chương trình của Javascript như thế nào?

a. Viết riêng một trang
b. Viết chung với HTML
c. Cả hai dạng
d. Không có dạng nào.

Câu 4. Javascript là ngôn ngữ kịch bản có dấu được mã nguồn không?

a. Không dấu được vì các kịch bản chạy ở client.
b. Dấu được vì chương trình hoạt động độc lập với trình duyệt
c. Hai phát biểu đều sai.

Câu 5. JavaScript được bắt đầu bằng?

a. <scritp> …</script>
b. <Javascript> …<Javascript>
c. <java> </java>
d. Tất cả các dạng trên.

Câu 6. Javascript có các dạng biến?

a. Number, String, Boolean
b. Number, Integer, char
c. Number, String, Boolean, Null
d. Tất cả các loại trên.

Câu 7. Trong Javascript hàm parseInt() dùng để làm gì?

a. Chuyển một chuỗi thành số
b. Chuyển một chuỗi thành số nguyên
c. Chuyển một chuỗi thành số thực
d. Chuyển một số nguyên thành một chuỗi

Câu 8. Trong Javascript hàm parseFloat() dùng để làm gì?

a. Chuyển một chuỗi thành số
b. Chuyển một chuỗi thành số thực
c. Chuyển một chuỗi thành số nguyên
d. Chuyển một số nguyên thành một chuỗi

Câu 9. Lệnh prompt trong Javascript để làm gì?

a. Hiện một thông báo nhập thông tin
b. Hiện một thông báo dạng yes, No
c. Cả hai dạng trên
d. Không có lệnh nào đúng

Câu 10. Trong Javascript sự kiện Onload thực hiện khi:

a. Khi bắt đầu chương trình chạy
b. Khi click chuột
c. Khi kết thúc một chương trình
d. Khi di chuyển chuột qua.

Đáp án:

1. C

2. A

3. B

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Xem thêm:

Thứ Bảy, 15/09/2018 09:16
  • 22