YouTube vừa có vấn đề với các video nhúng

Nếu bạn nhận thấy lỗi 500 Internal Server Error trên web của mình, tại vị trí nhúng video YouTube thì không chỉ có bạn bị như vậy. YouTube đang gặp vấn đề gì đó với các video nhúng, dẫn đến một loạt các trang web hiển thị lỗi máy chủ.

Khi nhấp vào link video YouTube thì vẫn xem được video đó bình thường trên YouTube, vấn đề chỉ xảy ra khi xem video dưới dạng nhúng trên web.

Thông báo lỗi sẽ hiển thị dưới dạng như hình này:

Thông báo lỗi 500 Internal Server Error trên video YouTube nhúng trên web

Lúc 10h ngày 3/5/2019, thậm chí video quảng cáo ngay đầu trang chủ của YouTube cũng bị lỗi:

Thông báo lỗi trên quảng cáo của YouTube

Một số người dùng cho biết họ thậm chí không xem được bình luận của người khác trên kênh YouTube của mình dù có nhận được thông báo. Hiện chưa rõ lỗi này xuất phát từ đâu, cũng như chưa có thông báo chính thức nào từ YouTube.

Update 10:14: Hiện tại các video nhúng từ YouTube đang dần lên lại. 

Xem thêm:

Thứ Ba, 05/03/2019 10:15
51 👨 1.005
Video đang được xem nhiều