Windows Media Player bóng bẩy

Bản thử nghiệm Windows Media Player 11 (WMP 11) có giao diện mới và tích hợp công cụ tìm kiếm.

Microsoft đang vẽ giao diện mới cho WMP, đợt tân trang ứng dụng lớn nhất trong những năm qua. Bản thử nghiệm chương trình này có giao diện trong sáng và giống Vista hơn, cải thiện chức năng quản lý thư viện lớn hơn và hình bìa album. MTVS Urge, một dịch vụ lưu trữ và đăng ký nhạc cũng được tích hợp trong ứng dụng này. Qua thử nghiệm, WMP hoạt động rất tốt, xem đầy đủ Windows Media Player và Urge tại địa chỉ: http://www.pcworld.com/article/125693-1/article.html

Thứ Hai, 31/07/2006 14:04
31 👨 245
0 Bình luận
Sắp xếp theo