• Đôi điều về Wsappx trong Windows Đôi điều về Wsappx trong Windows
    "Wsappx" là một phần của Windows 8 và 10, có thể bạn đã thấy nó chạy dưới nền hoặc thậm chí sử dụng một số lượng đáng kể tài nguyên CPU và đĩa cứng. Nó liên quan đến Windows Store và nền tảng ứng dụng "Universal" mới của Microsoft.
  • Sử dụng mạng không dây trong Windows 8 Sử dụng mạng không dây trong Windows 8
    Một kết nối tùy biến không dây sẽ biến máy tính của bạn thành một bộ định tuyến Wifi ảo, cho phép các thiết bị khác kết nối Internet thông qua kết nối Internet chia sẻ, mỗi thiết bị sẽ có địa chỉ IP riêng. Cho đến Windows 7, kết nối tùy biến trở nên rất dễ dàng, vì có một lựa chọn ngay trong tiện ích quản lý mạng. Nhưng với Windows 8, sẽ có một chút khó khăn khi tạo mạng tùy biến. Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một kết nối tùy biến không dây trong Windows 8.