• Cách cài đặt Windows 8.1 từ USB Cách cài đặt Windows 8.1 từ USB
    Ngoài việc cài đặt Windows 8.1 từ đĩa DVD theo cách truyền thống, chúng ta có thể cài đặt Windows 8.1 từ ổ USB với cách làm đơn giản và nhanh chóng.
  • Cách sử dụng ASUS Remote Link để điều khiển máy tính Windows từ xa Cách sử dụng ASUS Remote Link để điều khiển máy tính Windows từ xa
    ASUS làm một trong những dòng điện thoại thông minh Android phổ biến nhất, được bán ra dưới tên thương hiệu ZenFone. ASUS được biết đến với nhiều ứng dụng hữu ích cho điện thoại thông minh ZenFone Android và một trong số chúng là ứng dụng ASUS Remote Link. Ứng dụng này được sử dụng để điều khiển máy tính Windows từ xa thông qua điện thoại thông minh Android.