Cấu hình chat nhiều nick YM trên một máy tính

Có rất nhiều cách để chat nhiều nick trong cùng một máy tính: bạn có thể online vừa bằng chương trình Yahoo! Messenger vừa online trên các website hỗ trợ online YM; hoặc bạn có thể cài đặt thêm một phần mềm thứ 3. Quản Trị Mạng muốn chia sẻ một cách làm đơn giản hơn nhiều.


Tải file .swf

Thứ Tư, 09/06/2010 13:10
3,612 👨 17.728
0 Bình luận
Sắp xếp theo
❖ Công nghệ