Vào máy tính không cần mật khẩu?

Hỏi: Máy tính của tôi hay thay đổi mật khẩu .Tôi có thể mở máy bằng cách nào không cần mật khẩu?

Thứ Bảy, 06/12/2008 09:47
3,425 👨 7.207
0 Bình luận
Sắp xếp theo