Trắc nghiệm về lập trình C P3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình C, mời bạn đọc thử tài kiến thức của mình cùng Quản trị mạng. Hy vọng với những câu hỏi trên bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích.

Xem thêm:

 • Câu 1: Trong chế độ 256 màu, số bít cho mỗi pixel là:
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 • Câu 2: Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra địa chỉ của một biến:
  • %u”.

  • “%e”.
  • “%o”.
  • “%p”.
 • Câu 3: Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên:
  • “%u”.
  • “%e”.
  • “%d”.
  • “%p”.
 • Câu 4. Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số thực có độ chính xác kép:
  • “%u”.
  • “%e”.
  • “%o”.
  •  “%p”.
 • Câu 5. Xâu định dạng nào sau đây dùng để in ra một số thực có độ chính xác đơn:
  • “%u”.
  • “%e”.
  • “%f”.
  • “%o”.
 • Câu 6. Kiểu dữ liệu int (kiểu số nguyên) có thể xử lí số nguyên nằm trong khoảng nào:
  • 0…255.
  • -32768…32767.
  • -128…127.
  • 0…65535.
 • Câu 7. Cho a=3, b=2 và c là 3 biến nguyên. Biểu thức nào sau viết sai cú pháp trong ngôn ngữ lập trình C:
  • (c=a & b)
  • (c=a && b)
  • (c= a/b)
  • (c= a<<b)
 • Câu 8. Giả sử a và b là 2 số thực. Biểu thức nào dưới đây là không được phép:
  • (a+=b)
  • (a-=b)
  • (a>>=b)
  • (a*=b)
 • Câu 9. Cho a=3, b=2. Biến c=(a<<=b) sẽ có giá trị nào dưới đây:
  • c=9
  • c=12.[ c =(a=(a<<=b)) = (a= a.2b)]
  • c=6
  • c=8
 • Câu 10. Kết quả hiển thị ra màn hình của chương trình sau là gì
  #include <stdio.h> void main()

  {

  int a,b ; a=100 ; b=56 ;

  printf(%d,(a<b) ? a:b);

  }
  • 56
  • 100
  • Báo lỗi khi thực hiện xây dựng chương trình
  • Kết quả khác
Bạn có thể làm tốt hơn thế
Kiến thức của bạn không tồi
Câu trả lời của bạn thật xuất sắc
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 23/10/2018 16:41
2,84 👨 3.602
0 Bình luận
Sắp xếp theo