Trắc nghiệm Tin học 10 bài 1

Các câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 sẽ giúp các bạn học sinh có thể ôn luyện toàn bộ kiến thức Tin học mình đã được học, và có thể kiểm tra lại kiến thức nhanh nhất qua những câu hỏi trắc nghiệm. Dưới đây là hơn 30 câu trắc nghiệm Tin học lớp 10 bài 1 cho các bạn học sinh để thực hành.

 • 1. Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?
  • 1. 8000
  • 2. 8129
  • 3. 8291
  • 4. 8192
 • 2. Chọn câu đúng trong các câu sau
  • 1. 1MB = 1024KB
  • 2. 1B = 1024 Bit
  • 3. 1KB = 1024MB
  • 4. 1Bit = 1024B
 • 3. Đơn vị đo lượng thông tin cơ sở là:
  • 1. Byte
  • 2. Bit
  • 3. GB
  • 4. GHz
 • 4. Hãy chọn phương án ghép đúng: Tin học là một ngành khoa học vì đó là ngành
  • 1. Nghiên cứu máy tính điện tử
  • 2. Sử dụng máy tính điện tử
  • 3. Được sinh ra trong nền văn minh thông tin
  • 4. Có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng
 • 5. Đặc điểm nổi bật của xã hội hiện nay là gì?
  • 1. Sự ra đời của các phương tiện giao thông
  • 2. Sự ra đời của máy bay. 
  • 3. Sự ra đời của máy tính điện tử
  • 4. Sự ra đời của máy cơ khí
 • 6. Đặc thù của ngành tin học là gì?
  • 1. Quá trình nghiên cứu và xử lí thông tin
  • 2. Quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng không tách rời việc phát triển và sử dụng máy tính điện tử
  • 3. Quá trình nghiên cứu và xử lí thông tin một cách tự động
  • 4. Quá trình nghiên cứu và ứng dụng các công cụ tính toán
 • 7. Những ưu việt của máy tính điện tử là gì?
  • 1. Máy tính có thể làm việc đến 7/24 giờ
  • 2. Máy tính có thể lưu trữ một lượng lớn thông tin trong một không gian rất hạn chế
  • 3. Các máy tính có thể liên kết với nhau thành một mạng và các mạng máy tính tạo ra khả năng thu thập và xử lí thông tin rất tốt
  • 4. Cả 2 và 3 đều đúng
 • 8. Trong những tình huống nào sau đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người?
  • 1. Khi phân tích tâm lí một con người
  • 2. Khi chuẩn đoán bệnh
  • 3. Khi thực hiện một phép toán phức tạp
  • 4. Khi dịch một tài liệu.
 • 9. Phát biểu nào dưới đây về khả năng của máy tính là phù hợp nhất?
  • 1. Giải trí
  • 2. Công cụ xử lí thông tin
  • 3. Lập trình và soạn thảo văn bản
  • 4. Cả 3 đều đúng
 • 10. Chọn nhóm từ thích hợp điền vào đoạn sau: Ngành tin học gắn liền với... và... máy tính điện tử
  • 1. Sự phát triển, sử dụng
  • 2. Sử dụng, tiêu thụ
  • 3. Sự phát triển, tiêu thụ
  • 4. Tiêu thụ, sự phát triển
 • 11. Chọn phương án ghép đúng nói về thuật ngữ tin học trong các câu sau: Tin học là
  • 1. Ngành khoa học về xử lý thông tin tự động dựa trên máy tính điện tử
  • 2. Áp dụng máy tính trong các hoạt động xử lý thông tin
  • 3. Máy tính và các công việc liên quan đến máy tính điện tử
  • 4. Lập chương trình cho máy tính
 • 12. Hãy chọn phương án ghép đúng nhất: Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:
  • 1. Máy tính cho ta khả năng lưu trữ và xử lý thông tin
  • 2. Máy tính giúp cho con người giải tất cả các bài toán khó
  • 3. Máy tính là công cụ soạn thảo văn bản và cho ta truy cập vào Internet để tìm kiếm thông tin
  • 4. Máy tính tính toán cực kì nhanh và chính xác
 • 13. Nền văn minh thông tin gắn liền với loại công cụ nào?
  • 1. Động cơ hơi nước
  • 2. Máy điện thoại
  • 3. Máy tính điện tử
  • 4. Máy phát điện
 • 14. Chọn phát biểu đúng trong các câu sau:
  • 1. Một byte có 8 bits
  • 2. RAM là bộ nhớ ngoài
  • 3. Dữ liệu là thông tin
  • 4. Đĩa mềm là bộ nhớ trong
 • 15. Chọn câu đúng tron các câu sau:
  • 1. 1MB = 1024KB
  • 2. 1B = 1024 Bit
  • 3. 1KB = 1024MB
  • 4. 1Bit = 1024B
 • 16. Thông tin là gì?
  • 1. Các văn bản và số liệu
  • 2. Hiểu biết của con người về một thực thể, sự vật, khái niệm, hiện tượng nào đó
  • 3. Văn bản, Hình ảnh, âm thanh
  • 4. Hình ảnh, âm thanh
 • 17. Phát biểu nào sau đây là phù hợp nhất về khái niệm bit?
  • 1. Đơn vị đo khối lượng kiến thức
  • 2. Chính chữ số 1
  • 3. Đơn vị đo lượng thông tin
  • 4. Một số có 1 chữ số
 • 18. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:
  • 1. Dữ liệu là thông tin đã được đưa vào trong máy tính
  • 2. CPU là vùng nhớ đóng vai trò trung gian giữa bộ nhớ và các thanh ghi
  • 3. Đĩa cứng là bộ nhớ trong
  • 4. 8 bytes = 1 bit
 • 19. Mã hoá thông tin là quá trình:
  • 1. Đưa thông tin vào máy tính
  • 2. Chuyển thông tin về bit nhị phân
  • 3. Dạng thông tin
  • 4. Chuyển dãy hệ nhị phân về hệ đếm khác
 • 20. Tại sao phải mã hoá thông tin?
  • 1. Để thay đổi lượng thông tin
  • 2. Làm cho thông tin phù hợp với dữ liệu trong máy
  • 3. Để chuyển thông tin về dạng câu lệnh của ngôn ngữ máy
  • 4. Tất cả đều đúng
 • 21. 1 byte có thể biểu diễn ở bao nhiêu trạng thái khác nhau:
  • 1.8
  • 2. 255
  • 3. 256
  • 4. 65536
 • 22. Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:
  • 1. Hình ảnh
  • 2. Văn bản
  • 3. Dãy bit
  • 4. Âm thanh
 • 23. Chọn câu phát biểu đúng nhất trong các câu sau:
  • 1. Các thiết bị ra gồm: bàn phím, chuột, loa
  • 2. Các thiết bị ra gồm: bàn phím, màn hình, máy in
  • 3. Các thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, máy quét (máy Scan)
  • 4. Các thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, màn hình
 • 24. Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính gồm:
  • 1. CPU, bộ nhớ trong/ngoài, thiết bị vào/ra
  • 2. Bàn phím và con chuột
  • 3. Máy quét và ổ cứng
  • 4. Màn hình và máy in
 • 25. Bộ nhớ chính (bộ nhớ trong) bao gồm:
  • 1. Thanh ghi và ROM
  • 2. Thanh ghi và RAM
  • 3. ROM và RAM
  • 4. Cache và ROM
 • 26. ROM là bộ nhớ dùng để:
  • 1. Chứa hệ điều hành MS DOS
  • 2. Người dùng có thể xóa hoặc cài đặt chương trình vào
  • 3. Chứa các dữ liệu quan trọng
  • 4. Chứa các chương trình hệ thống được hãng sản xuất cài đặt sẵn và người dùng thường không thay đổi được
 • 27. Hệ thống tin học gồm các thành phần:
  • 1. Người quản lí, máy tính và Internet
  • 2. Sự quản lí và điều khiển của con người, phần cứng và phần mềm
  • 3. Máy tính, phần mềm và dữ liệu
  • 4. Máy tính, mạng và phần mềm
 • 28. Thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra:
  • 1. Máy chiếu
  • 2. Màn hình
  • 3. Modem
  • 4. Webcam
 • 29. Các lệnh và dữ liệu của chương trình đang thực hiện được lưu trên thiết bị:
  • 1. ROM
  • 2. RAM
  • 3. Băng từ
  • 4. Đĩa từ
 • 30. Bộ nhớ ngoài bao gồm những thiết bị:
  • 1. Đĩa cứng, đĩa mềm
  • 2. Các loại trống từ, băng từ
  • 3. Đĩa CD, flash
  • 4. Tất cả các thiết bị nhớ ở trên
 • 31. Đang sử dụng máy tính, bị mất nguồn điện:
  • 1. Thông tin trong bộ nhớ trong bị mất hết
  • 2. Thông tin trên RAM bị mất, thông tin trên ROM không bị mất
  • 3. Thông tin trên đĩa sẽ bị mất
  • 4. Thông tin được lưu trữ lại trong màn hình
 • 32. Một hệ thống máy tính có bao nhiêu ổ đĩa:
  • 1. Một ổ đĩa mềm và một ổ đĩa cứng
  • 2. Một ổ đĩa mềm và hai ổ đĩa cứng
  • 3. Một ổ đĩa mềm, một ổ đĩa cứng và một ổ CD-ROM
  • 4. Tuỳ theo sự lắp đặt
Thứ Năm, 07/01/2021 21:19
31 👨 643
0 Bình luận
Sắp xếp theo