Trắc nghiệm Microsoft Excel - Phần 4

Microsoft Excel là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của hãng phần mềm Microsoft được thiết kế để giúp ghi lại, trình bày các thông tin xử lý dưới dạng bảng, thực hiện tính toán và xây dựng các số liệu thống kê trực quan có trong bảng từ Excel. Trong bài viết này hãy cùng Quản trị mạng đi tìm hiểu chủ đề này thông qua những câu hỏi trắc nghiệm nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Trong Microsoft Excel, tại ô C5 có công thức =$A$2*$B$3, khi sao chép sang ô D6 thì công D6 có công thức:
  • =$A$2*$B$3
  • =$A$3*$B$4
  • =$B$2*$C$3
  • =$B$3*$C$4
 • Câu 2. Trong Microsoft Excel, tại ô E7 có công thức =C$3-$D4, khi sao chép sang ô H11 thì ô H11 có công thức là:
  • =F$8 - $G8
  • =F$3 - $D8
  • =C$8-$G4
  • =C$3- $D4
 • Câu 3. Để lựa chọn các vùng liền kề nhau trong bảng tính, bạn cần sử dụng chuột kết hợp với phím nào?
  • Ctrl và Shift
  • Alt
  • Ctrl
  • Shift
 • Câu 4. Trong bảng tính Microsoft Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:
  • Format -> Filter -> AutoFilter
  • Insert -> Filter -> AutoFilter
  • Data -> Filter -> AutoFilter
  • View -> Filter -> AutoFilter
 • Câu 5. Trong Microsoft Excel, giả sử ô A1 có dữ liệu: 3>5. Câu lệnh tại ô B5 là: =A1 có kết quả là:
  • 3>5
  • Sai
  • True
  • False
 • Câu 6. Trong Microsoft Excel, tại ô D2 có công thức "=B1 + C1", khi sao chép sang ô E2 thì ô E2 có công thức là:
  • =C2 + D2
  • =C1 + C2
  • =B1 + D1
  • =C1 + D1
 • Câu 7. Trong Excel cú pháp hàm COUNTIF nào đúng?
  • COUNTIF(range, criteria, col_index_num)
  • COUNTIF(range, criteria)
  • COUNTIF(criteria, range, col_index_num)
  • COUNTIF(criteria, range)
 • Câu 8. Trong Microsoft Excel, câu lệnh =MAX (7,5,2,9,3,1, -7) có kết quả:
  • 1
  • -7
  • 9
  • 19
 • Câu 9. Để tính tổng các ô từ A1 đến A7, công thức nào dưới đây là đúng?
  • =SUM(A1):SUM(A7)
  • =SUM(A1 - A7)
  • =SUM(A1 : A7)
  • =SUM(A1);SUM(A7)
 • Câu 10. Trong Excel, bạn có thể cho dòng chữ trong một ô hiển thị kiểu gì?
  • Theo chiều nghiêng
  • Theo chiều nằm ngang 
  • Theo chiều thẳng đứng
  • Cả 3 kiểu trên
Tồi quá
Cần cố gắng hơn
Tuyệt vời!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 08/10/2018 09:04
32 👨 3.306
0 Bình luận
Sắp xếp theo