Trắc nghiệm kiến thức khoa học máy tính, làm tí cho vui (phần 14)

Series các bài trắc nghiệm về chủ đề khoa học máy tính đề cập tới nhiều lĩnh vực với bộ câu hỏi gồm 4 câu trả lời và đáp án ở cuối trang. Sau phần 13, Quản trị mạng tiếp tục giới thiệu phần 14. Hãy cùng thử sức xem bạn trả lời được bao nhiêu câu?

 1. Đâu không phải là một thành phần của đa phương tiện?
  1. Audio
  2. Video
  3. Dữ liệu
  4. Pen Drive
 2. Thiết bị nào dưới đây có thể kết nối tới máy tính qua Internet bằng đường dây điện thoại?
  1. Modem
  2. Hub
  3. Bảng mở rộng
  4. Bộ chuyển đổi
 3. Thứ nào dưới đây không hoạt động theo quy tắc từ tính?
  1. Ổ cứng
  2. Ổ mềm
  3. Băng từ tính
  4. Pen Drive
 4. Internet là một ví dụ của…
  1. Mạng máy tính cục bộ LAN
  2. Mạng đô thị MAN
  3. Mạng diện rộng WAN
  4. Mạng lưu trữ SAN
 5. Công ty nào là công ty đầu tiên giới thiệu Emoji trên toàn thế giới trên các thiết bị di động?
  1. Apple
  2. Samsung
  3. Motorola
  4. Blackberry
 6. Mã hóa và giải mã dữ liệu được thực hiện tại…
  1. Tầng trình diễn
  2. Tầng vật lý
  3. Tầng liên kết dữ liệu
  4. Tầng phiên
 7. … dùng UDP làm giao thức truyền tải
  1. HTTP
  2. SMTP
  3. DNS
  4. Telnet
 8. Kết nối end-to-end từ host này tới host khác trong…
  1. Tầng mạng
  2. Tầng giao vận
  3. Tầng phiên
  4. Tầng liên kết dữ liệu

Đáp án

1. D
2. A
3. D
4. C
5. A
6. A
7. C
8. B
Thứ Tư, 20/06/2018 16:35
51 👨 113