Thủ thuật Word, Excel, cách chuyển PDF sang Word, hàm excel và rất nhiều thủ thuật văn phòng hữu ích khác.

  • Cách lấy lại mật khẩu Office 365 Cách lấy lại mật khẩu Office 365
    Office 365 là bộ công cụ văn phòng hỗ trợ bạn rất nhiều. Tuy nhiên trong quá trình làm việc bạn có thể quên mật khẩu Office 365 nên không thể đăng nhập tài khoản sử dụng được.
  • Cách chèn liên hệ Outlook trong Word Cách chèn liên hệ Outlook trong Word
    Word hỗ trợ chèn nhiều loại tập tin vào tài liệu để chúng ta có thể truy cập ngay từ giao diện tài liệu, mà không cần phải mở thủ công. Và bạn hoàn toàn có thể chèn liên hệ từ Outlook vào Word