• 6 hàm hữu ích trong Google Sheets có thể bạn chưa biết 6 hàm hữu ích trong Google Sheets có thể bạn chưa biết
    Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ ra 6 hàm hữu ích dành cho bảng tính Google Sheets mà bạn nên biết như hàm Vlookup, CountIF, SumIF, JOIN,INDEX,...Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các hàm và mẹo khác theo đường link có trong bài.
  • 40+ mẹo trong Google Docs (P1) 40+ mẹo trong Google Docs (P1)
    Google Docs là một ứng dụng rất hiệu quả với hầu hết những tính năng bạn muốn từ bộ xử lý văn bản. Trong bài viết này sẽ tổng hợp hơn 40 mẹo và thủ thuật, bạn sẽ thấy tính hữu dụng của nó.