• Cách lưu file Zip về iPhone hoặc iPad Cách lưu file Zip về iPhone hoặc iPad
    Các phiên bản mới nhất iOS giúp người dùng dễ dàng tải và lưu các tệp Zip vào iPhone hoặc iPad. Ứng dụng Files được nâng cấp cho phép thiết bị iOS tương tác trực tiếp với các tệp và dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị cũng như truy cập vào iCloud Drive.
  • Cách hiển thị thời tiết trên màn hình khóa iPhone Cách hiển thị thời tiết trên màn hình khóa iPhone
    Một trong những tính năng yêu thích của hệ điều hành iOS 12 là các tiện ích màn hình khóa, đặc biệt là tiện ích thời tiết. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau để xem thông tin thời tiết trên màn hình khóa của iPhone và iPad chạy iOS 12!