Trong chuyên mục này Quản trị mạng sẽ tổng hợp lại những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python 3.x mới, hy vọng giúp bạn đọc có được nền tảng ban đầu và tài liệu Python cần thiết khi làm quen với ngôn ngữ lập trình vô cùng thú vị này.

GIỚI THIỆU VỀ PYTHON

1. Python là gì? Tại sao nên chọn Python?

2. Cách cài đặt Python trên Windows, macOS, Linux

3. Từ khóa và định danh trong Python

4. Cách viết lệnh, thụt lề và chú thích trong Python

5. Kiểu dữ liệu chuỗi, số, list trong Python

6. Tìm hiểu chương trình Python đầu tiên

ĐIỀU KHIỂN LUỒNG VÀ VÒNG LẶP PYTHON

1. Lệnh if, if...else, if...elif...else trong Python

2. Vòng lặp for trong Python

3. Vòng lặp while trong Python

4. Lệnh break và continue trong Python

5. Lệnh pass trong python

6. Các kỹ thuật vòng lặp trong Python

HÀM PYTHON

1. Các hàm trong Python

2. Các hàm Python tích hợp sẵn

3. Hàm Python do người dùng tự định nghĩa

4. Tham số hàm Python

5. Hàm đệ quy trong Python

6. Hàm vô danh, Lambda trong Python

7. Các loại biến trong Python

8. Từ khóa global trong Python

9. Module trong Python

10. Package trong Python

FILE TRONG PYTHON

 1. Làm việc với File
 2. Quản lý File và thư mục
 3. Error và Exception
 4. Xử lý ngoại lệ - Exception Handling

CLASS VÀ OBJECT TRONG PYTHON

 1. Lập trình hướng đối tượng - OOP
 2. Tìm hiểu Class và Object
 3. Kế thừa (Inheritance)
 4. Đa kế thừa (Multiple Inheritance)
 5. Nạp chồng toán tử

PYTHON NÂNG CAO

 1. Ma trận trong Python
 2. Đối tượng Iterator trong Python
 3. Generator trong Python
 4. Closure trong Python
 5. Decorator trong Python
 6. @property trong Python
 7. RegEx trong Python

BÀI TẬP PYTHON

 1. Hơn 100 bài tập Python có lời giải (code mẫu)
 2. Python Quiz - Phần 1
 3. Python Quiz - Phần 2
 4. Python Quiz - Phần 3
 5. Python Quiz - Phần 4
 6. Python Quiz - Phần 5
 • Hàm object() trong Python Hàm object() trong Python
  Hàm object() trong Python trả về một đối tượng rỗng. Bạn không thể thêm các thuộc tính hay phương thức mới cho đối tượng này.
 • Hàm range() trong Python Hàm range() trong Python
  Hàm range() được tích hợp sẵn trong Python được sử dụng để tạo một chuỗi các số bắt đầu từ 0 theo mặc định, tăng thêm 1 (theo mặc định) và kết thúc tại một số được chỉ định.
 • Hàm pow() trong Python Hàm pow() trong Python
  Hàm pow() được tích hợp sẵn trong Python trả về giá trị của x với lũy thừa của y (xy). Nếu có tham số thứ ba, hàm trả về x lũy thừa y, mô đun z.
 • Hàm next() trong Python Hàm next() trong Python
  Hàm next() trong Python trả về phần tử tiếp theo trong iterator. Bạn có thể thêm một giá trị mặc định để trả về nếu iterable đã là phần tử cuối cùng.
 • Hàm open() trong Python Hàm open() trong Python
  Hàm open() được tích hợp sẵn trong Python sử dụng để mở một tệp và trả về đối tượng tệp tương ứng. Cùng theo dõi bài viết để tìm hiểu chi tiết về cú pháp, tham số và cách sử dụng của open()
 • 11 tip học Python dành cho các “newbie” 11 tip học Python dành cho các “newbie”
  Chúng tôi tin rằng bước đầu tiên trong việc học bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào là đảm bảo rằng bạn hiểu cách học vì đây được cho là kỹ năng quan trọng nhất liên quan đến lập trình máy tính.
 • Module time trong Python Module time trong Python
  Python có module time dùng để xử lý các tác vụ liên quan đến thời gian. Quantrimang.com sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết cùng các hàm liên quan đến thời gian được xác định trong module này. Cùng theo dõi nhé!
 • Hàm set() trong Python Hàm set() trong Python
  Ở bài viết này, Quantrimang.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về set(), cú pháp, tham số và các ví dụ cụ thể. Mời bạn đọc theo dõi.
 • Hàm map() trong Python Hàm map() trong Python
  Tiếp tục với chủ đề các hàm tích hợp sẵn trong Python, bài viết sẽ giới thiệu cho các bạn về hàm map() với cú pháp, cách sử dụng cũng như các ví dụ cụ thể. Mời bạn đọc theo dõi.
 • Chuyển đổi giá trị timestamp trong Python Chuyển đổi giá trị timestamp trong Python
  Hướng dẫn tìm hiểu cách chuyển đổi giá trị timestamp thành đối tượng datetime và đối tượng datetime thành giá trị timestamp trong Python
 • Hàm issubclass() trong Python Hàm issubclass() trong Python
  Hàm issubclass() tích hợp sẵn trong Python kiểm tra xem môt đối tượng có phải là một lớp con của classinfo hay không.
 • Regular Expression (RegEx) trong Python Regular Expression (RegEx) trong Python
  Regular Expression (RegEx) hay còn gọi là Biểu thức chính quy là một đoạn các ký tự đặc biệt theo những khuôn mẫu (pattern) nhất định
 • Cài đặt Python Package với PIP trên Windows, Mac và Linux Cài đặt Python Package với PIP trên Windows, Mac và Linux
  Giống như nhiều ngôn ngữ lập trình khác, Python hỗ trợ các thư viện và framework của bên thứ ba cực kỳ hữu dụng giúp bạn có thể dùng lại tránh việc mất công viết lại từ đầu.
 • Các hàm Python tích hợp sẵn Các hàm Python tích hợp sẵn
  Trong bài trước bạn đã biết rằng Python có loại hàm cơ bản, một là hàm tích hợp sẵn, hai là hàm do người dùng tự định nghĩa. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về danh sách các hàm được tích hợp sẵn trên Python.
 • Hàm min() trong Python Hàm min() trong Python
  Hàm min() được tích hợp sẵn trong Python trả về phần tử nhỏ nhất trong một iterable hoặc nhỏ nhất trong những tham số truyền vào. Vậy cú pháp của hàm min() như thế nào, nó có những tham số gì và cách sử dụng ra sao?
 • Hàm max() trong Python Hàm max() trong Python
  Hàm max() được tích hợp sẵn trong Python trả về phần tử lớn nhất trong một iterable hoặc lớn nhất trong những tham số truyền vào
 • Hàm iter() trong Python Hàm iter() trong Python
  Tiếp tục với chủ đề các hàm tích hợp sẵn trong Python, bài viết sẽ giới thiệu cho các bạn về hàm iter() với cú pháp, cách sử dụng cũng như các ví dụ cụ thể. Mời bạn đọc theo dõi.
 • Hàm format() trong Python Hàm format() trong Python
  Hàm format() được tích hợp sẵn trong Python sử dụng để định dạng một giá trị truyền vào thành một định dạng cụ thể.